Var med och påverka!

vi har valt dig

I oktober 2017 är det dags för val inför ny mandatperiod. Val ska göras av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, kongressombud och valberedning. Gör din röst hörd och nominera dig själv eller en kollega som du tycker skulle passa till något av förtroendeuppdragen.

Nominera till förtroendeuppdrag 

Nu har du möjlighet att nominera dig själv eller en kollega som du tycker skulle passa till ett förtroendeuppdrag i Vårdförbundet. Kom ihåg att tillfråga den som nomineras. Mandatperioden för uppdragen är på fyra år.

Inkomna nomineringar

Önskar man nominera samma person till flera uppdrag så måste man fylla i ett formulär för varje uppdrag. Formuläret hittar du längst ner på denna sida. Sista nomineringsdag är den 15 september 2017.  Efter nomineringstidens slut presenteras samtliga nominerade på webbplatsen.

Rollbeskrivningar

Här kan du läsa rollbeskrivningarna  om vad förtroendeuppdragen innebär:
Avdelningsordförande, vice ordförande,  ledamot i en avdelningsstyrelse och kongressombud.

Vid frågor kontakta valberedningen i Norrbotten.

Nominering till Valberedningen

Även mandatperioden för Valberedningen går ut i oktober 2017. Nomineringar till Valberedningen kan göras till e-post: info.norrbotten@vardforbundet.se

Val vid årsmötet den 14 oktober 2017

Val av samtliga förtroendeuppdrag sker vid Norrbottens årsmöte på Kulturens Hus i Luleå den 14 oktober.