Förtroendevaldamöten

Bild på tre barnmorskor

Mötestider för dig som är förtroendevald i Norrbotten. Genom att delta på möten och utbildningar får du stöd och kunskap i att utföra ditt uppdrag. År 2017 träffas Norrbottens förtroendevalda på tre orter i länet, Gällivare, Piteå och Sunderbyn.

 

Möten i Gällivare, Piteå och Sunderbyn för samtliga förtroendevalda i Norrbotten

Från 2017 inbjuds du som är förtroendevald inom landsting, kommun, stat, kyrka och privata till möte på tre orter i länet. Du kan själv välja om du önskar gå på mötet i Gällivare, Piteå eller Sunderbyn. Det är samma mötesinnehåll på varje ort respektive vecka. OBS. Det är viktigt att du deltar och att du anmäler dig till mötet.

Mötena är heldagsmöten  vecka 17,  vecka 37 och vecka 46.  

Möten vecka 17 - Lönebildning, löneprocess, LOK och karriärutveckling

Gällivare sjukhus
Tisdag 25 april klockan 09.30-15.45. Fika serveras 09.00-09.30.
Lokal: Stora Sjöfallet

Piteå  älvdals sjukhus     
Torsdag 27 april klockan 09.30-15.45.  Fika serveras 09.00-09.30.
Lokal: Häggen

Sunderby Folkhögskola
Onsdag 26 april klockan 09.30-15.45.  Fika serveras 09.00-09.30.
Lokal: Sunderby Folkhögskola, Aulan