Var med och påverka. Nominera till ett förtroendeuppdrag i avdelningsstyrelsen

Vid årsmötet den 14 oktober 2017 ska omval/nyval göras av avdelningsstyrelse.Var med och påverka styrelsens sammansättning. Här kan du nominera till ordförande, vice ordförande och den du tycker skulle passa till styrelseledamot.

Norrbotten - Nominering till avdelningsstyrelse och Kongressombud

Om du nominerar till flera styrelseuppdrag måste du skicka in en blankett för varje nominering.
Den nominerade är tillfrågad