Inkomna nomineringar 2017

De inkomna nomineringarna presenteras i alfabetisk ordning efter förnamn. Medlem i Norrbotten kan göra nomineringar till den 15 september.

Ordförande

Camilla Eriksson Sundberg  (presentation)

Vice ordförande

Elisabeth Lindblad (presentation)

Styrelseledamot

Anette Jonsson
Camilla Eriksson Sundberg   (presentation)
Elisabeth Lindblad  (presentation)
Emy Larsson  (presentation)
Gunilla Forsten (presentation)
Lena Norén (presentation)
Lena Vennberg (presentation)
Maria Almqvist (presentation)
Maria Leinonen - återtagen nominering
Marianne Johansson - återtagen nominering
Nathalie Sigelind  (presentation)
Pia Lindgren
Sara Turtola - återtagen nominering
Therese Mämmi (presentation)

Kongressombud

Camilla Engström Degerlund  (presentation)
Camilla Eriksson Sundberg   (presentation)
Elisabeth Lindblad  (presentation)
Erica Ohlsson   (presentation)
Lena Norén (presentation)
Lena Vennberg   (presentation)
Maarit Kylmämaa (presentation)

Valberedning

Carina Lantto
Carina Sundelin
Christine Apelqvist
Therese Rödjemark Andersson (presentation)