Vårdförbundets löneyrkanden 2020

Här kan du läsa våra löneyrkanden för 2020.

Vårdförbundet yrkar på:

- att de medlemmar (röntgensjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och chefer/ledare) som definieras som särskilt yrkesskickliga motsvarar var fjärde medlem och inte som 2019 års lönerevision; där var tionde medlem definierades som särskilt yrkesskicklig.

- att de medarbetare som 2019 uppfyllde kriterierna för särskilt yrkesskicklig ska under avtalsperioden årligen följas för att säkerställa att en lönespridning uppnås, enligt HÖK 19.

- att under återstående del av avtalsperioden som är tre år lång räknat från 190401, bör för den särskilt yrkesskicklige ske en löneökning på 10 000 kr, för att på så sätt uppnå en önskvärd lönestruktur.

- att målet med en god löneutveckling är en kvot på 2,0.

- att arbetsgivaren säkerställer att budgetutrymmet för våra medlemmar utökas så att löneavtalets intention kopplat till ökad lönespridning uppfylls inom avtalsperioden.

- att de medarbetare som bedöms som särskilt yrkesskickliga är Vårdförbundets medlemmar och per definition därmed tillhör HÖK 19.

 

Löneyrkanden ovan är grunden i vår lönepolitik. Viss variation kan förekomma beroende på vilken arbetsgivare vi möter.