Påminnelse: Enkät från LTU

Är du landstings/regionanställd sjuksköterska eller barnmorska? För en tid sedan bad vi er svara på en webbenkät om lärandevillkor och inhyrning. Har du inte svarat? Gör det nu, det tar bara några minuter.

Enkäten ingår i ett större forskningsprojekt med syfte att studera villkor för lärande och utveckling i samband med inhyrning inom svensk sjukvård. Projektet bedrivs vid Luleå tekniska universitet under 2017-2020 och finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Enkätens syfte är att få mer kunskap om hur du upplever de villkor för lärande och utveckling som präglar ditt arbete i stort, och i relation till inhyrning av sjuksköterskor inom svensk sjukvård. Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten och du når enkäten om mer information om studien och ditt deltagande via nedanstående länk. Obs! Enkäten besvaras via dator (ej mobil).

Information om studien och länk till enkät