Värva en ny medlem - Vårdförbundet bjuder dig och dina kollegor på tårta.

Tårta med ros och text Vårdförbundet

Tag chansen och ha tårtkalas på jobbet genom att värva en ny medlem till Vårdförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större påverkansmöjligheter har vi.

Värva en ny medlem - Vårdförbundet bjuder på tårtkalas.

Ensam är inte stark.
Ju fler medlemmar vi är desto större påverkansmöjlighet har vi.

Vårdförbundet har idag en stark ställning i samhället. Om vi bli fler medlemmar som tar plats på samhällsarenan då når vi längre både vad gäller arbetsvillkor och värderingsförändring.

När du värvat en  kollega, skicka ett mail till Vårdförbundet, Berit Olofsson . Ange i mailet: Namn och arbetsplats på dig som är värvare och namn på den nya medlemmen.

Kom ihåg att din nya kollega måste registrera sitt medlemskap. Till ansökan om medlemskap.  

Vi kontaktar dig senare för att bestämma datum när vi kan komma med tårtan.