Omtyckt studiecirkel i personcentrerad vård

Vår styrelseledamot Erika Helin har hållit i en studiecirkel i personcentrerad vård, som varit väldigt uppskattad!

Deltagarna har träffats vid fem tillfällen i våra lokaler på Storgatan 30 i Luleå. Bland annat har det diskuterats yrkesetik och kärnan i personcentrerad vård.

- Det har varit en cirkelgrupp med flera chefer och medarbetare från olika sorters verksamheter som har mycket tankar och viljor, berättar Erika. Utmanande ibland att gå åt samma håll då det ser så olika ut i verksamheterna men också mycket givande att lyssna till varandra.

Erika har märkt att det finns ett stort behov av att diskutera och få stöd i varandra för att komma framåt i arbetet med personcentrerad vård.
- Deltagarna ser mycket positivt på att arbeta med detta förhållningssätt, kanske den enda vägen framåt med de svårigheter vi ser idag med personalbrist i våra yrken. Detta blir ett avstamp för fortsatt arbete med personcentrerad vård i verksamheterna och jag tror att det kommer att sprida sig då dessa cirkeldeltagare är ambassadörer för framtidens vård, säger Erika.

Onsdag den 9 maj var sista träffen och efteråt skålades det med alkoholfritt bubbel!