Hej medlemmar i Norrbotten!

Först. Hoppas att sommaren har gett er en sammanhängande välförtjänt semester – med tid för återhämtning. Många av er har innan och under sommaren haft en arbetsmiljö som varit mer krävande och annorlunda.

Annorlunda sett till covid-19, där ni i era professioner fick ställa om för att möta upp de nya krav som det innebar: nya arbetsplatser, nya arbetsorter, nya kollegor, nya arbetsuppgifter, nya arbetstider. Vårdens ledare och chefer har prövats, en ny patientgrupp påverkad av virusets framfart, i kombination med att den ordinarie patientvården ska upprätthållas och säkerställas så långt det är möjligt.

Jag ser med tillförsikt fram emot det vi nu har framför oss. Hälso- och sjukvården har uppmärksammats mer än någonsin, både nationellt och här i Norrbotten. Våra livsviktiga yrken har synliggjorts än mer – och nu vill vi se resultatet av att vi räddar liv och sätter patienterna i första rummet. Inte applåder. Inte ryggdunkar. Vi måste få resurser i form av pengar! Pengar till våra livsviktiga yrken för att få en attraktiv löneutveckling.

En vårdskuld väntar, arbetsmiljöskulden måste tas om hand, organisationsförändringar och nedskärningar inom regionen stampar runt hörnet. Här måste vi vara på tårna för att bevaka våra intressen – hur görs allt detta på bästa sätt utan att det sker på vår bekostnad? Jo, genom en väl fungerande samverkan där inte våra röster bara hörs utan också bemöts och tas om hand i form av attraktiv personalpolitik.

Nationella undersökningar visar att 13 av 21 regioner tappar sina sjuksköterskor på grund av uppsägningar. Varför? Jo, som sjuksköterska är man less. Less på risiga arbetstider, ständiga övertidstimmar, känslan av otillräcklighet, bristen på kollegor, klen löneutveckling trots många års erfarenhet… Det finns alldeles för många systematiska fel. Fel som vi som fackförbund flaggat för till arbetsgivaren i åratal. Vi har kommit med konstruktiva förslag till hur vårdkrisen ska lösas. Ibland når vi fram genom att vi påverkar ihärdigt, men inte alltid. Vill påstå att en del arbetsgivare nu sitter med skägget i brevlådan – det är en svår ekvation att bedriva patientsäker sjukvård när kompetensen flyr och söker sig till andra äventyr – där lön och arbetsmiljö värdesätts högre.

Under hösten ska vi utvärdera vårt löneavtal, HÖK 19. Vad blev resultatet? Vi ser hittills att kommunerna har levt upp bättre till löneavtalets intention, jämfört med landets 21 regioner. Om vi som fackförbund inte tycker att arbetsgivarna i landet, inom region och kommuner, klarar av att leverera har vi möjlighet att säga upp löneavtalet vid årsskiftet och gå in i nya förhandlingar.

Vi har ett digitalt årsmöte den 21-25 september – en anpassning efter de rekommendationer som fortfarande råder på grund av pandemin. Trist att vi inte kan ses fysiskt, men vi laddar upp inför hösten 2021, då vi hoppas att förutsättningarna normaliserats. Koppla upp och läs mer om hur du gör för att delta:

Norrbottens årsmöte 2020

Om du och dina kollegor vill mötas, digitalt eller om möjligt, fysiskt - fortsätt ta kontakt med oss i styrelsen.

Slutligen. En tydlig signal från oss till vårdens arbetsgivare och styrande politiker: Satsa på Vårdförbundets medlemmar – biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor – då avhjälps vårdkrisen och vi får kortare vårdköer, förbättrad folkhälsa och framförallt – en sjukvård som blir attraktiv och säker – för både oss i vården och för dem vi finns till för – patienterna.

Så – vad väntar vi på?!?

 

Fackliga hälsningar

Camilla Eriksson Sundberg

Avdelningsordförande Norrbotten