Ordförande har ordet

Situationen kräver nu tuffare och alltmer intensiva arbetsinsatser från oss med livsviktiga yrken. Nu mer än nånsin kan vi se vikten av att våra professioner värdesätts som de främsta funktionerna i frontlinjen att bekämpa covid-19.

 

Hej alla medlemmar! 

Vi anser att situationen kunde varit mer stabil om vi hade haft bättre förutsättningar innan covid-19.  Det vill säga, en högre bottenplatta i form av högre löner och bättre arbetsmiljö,  för då hade vi varit fler kollegor som tillsammans hade kunnat möta det som händer nu. Vi behöver inte applåder – vi vill ha en bra lön och värdesättas högre, nu och framöver!

Bra skyddsutrustning är a och o . Vi kan inte riskera att bli sjuka eller smittad på grund av dålig eller obefintlig skyddsutrustning. Förtroendevalda tillika skyddsombud är i den rollen starka gällande alla riskbedömningar som ska göras med arbetsgivaren, för att säkra upp arbetsplatsen på bästa sätt. Skyddsutrustningen måste räcka länge nog,  finnas tillräckligt av och framförallt vara nog säker.

Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är nu,  liksom tidigare arbetsgivaren. FAQ om Corona och ditt arbete

Som fackförbund ser vi tyvärr stora svagheter i hur situationen hanteras. Arbetstider förändras, vi blir placerade på nya arbetsplatser, på annan ort, med helt nya arbetsuppgifter, indragna ledigheter, ingen hänsyn till de kompetensområden vi besitter samt inte alltid på frivillig basis. Arbetsgivaren kompenserar oss inte i den utsträckning vi anser är skäligt, utan kör igenom alla förändringar utan att det ska kosta en krona. Vi kallar till förhandlingar för att påverka hur detta på bästa sätt ska genomföras, vi kan inte acceptera försämringar. Vi gör allt vi kan för att påverka arbetsgivaren att agera på bästa sätt, trots en pandemisituation. Vi har tecknat ett krislägesavtal med SKR och varje region och enskild kommun måste ansöka om att få utlösa det. I Norrbotten, sett till alla de förändringar som hastigt genomförs utan möjlighet till skäliga arbetsvillkor, börjar vi närma oss en aktivering av krislägesavtalet i regionen. Regionen anser det inte vara  aktuellt i dagsläget, trots allt som sker. FAQ angående krislägesavtalet.

Vår förhandling om tolkningen av fem helgpass på fem veckor med möjlighet till dubbel tidskompensation i vårt arbetstidsavtal sedan 2017 i regionen, avslutades i oenighet vid två olika förhandlingstillfällen. Det innebär att arbetsgivaren nu kommer förlägga och driva igenom fler än fem helgpass på fem veckor där verksamheten kräver, enligt deras tolkning, inte vår! Förhandlingen avslutades 3 april.

Lönerna i regionen ska utbetalas med majlönen. Då covid-19 gör att många chefer har tidsbrist av flera olika anledningar, kan lönesamtalet bli av sämre kvalitet i år och meddelas eventuellt  i form av mail eller sms. Tanken är att de lönesamtal som uteblir, kan genomföras till hösten. Målsättningen är att de som begär lönesamtal får det, men det kan även utebli. Lönerna i våra 14 kommuner kommer utbetalas vid olika tidpunkter, beroende på vilken kommun du arbetar för. Prata med din förtroendevalda på arbetsplatsen för mer information.  De flesta privatanställda får sina nya löner enligt löneavtalet som tidigare år.

Enligt rådande riktlinjer har vi i avdelning Norrbotten ställt in medlemsaktiviteter och träffar fram till sommaren. Vi intresse går det att ordna medlemsmöten via Skype. Hör av dig till din styrelsekontakt så löser vi det på bästa sätt.

Ta hand om er! Kräv rätt skyddsutrustning – stå på er!

Fackliga påskhälsningar

Camilla Eriksson Sundberg

Avdelningsordförande Norrbotten

VÅRDFÖRBUNDET