Hej alla medlemmar!

Vårdförbundets vårtermin kännetecknades av flera tuffa förhandlingar med SKL och Sobona (kommunägda företag) för att få till stånd bättre villkor. Den 16 maj var vi överens – nya avtalet HÖK 19 är nu på plats!

(Nyhetsbrev till Norrbottens medlemmar 20/6-2019).

Nu reser vi länet runt till våra 14 kommuner och Region Norrbotten – för att faktiskt se till att avtalet efterlevs. Vi måste få till en lönespridning till särskilt yrkesskickliga. Att under avtalsperioden som är 3 år – verkligen se att vi får ökade lönenivåer med 3 333 kr årligen – för att slutligen uppnå minst 10 000 kr. Kriterierna för särskilt yrkesskickliga ska vara kända och förståeliga för dig som anställd och för din lönesättande chef.

De löneavstämningar som görs återkommande varje höst, när lönerna är satta och accepterade av dig som medarbetare – blir under de närmsta tre åren avgörande för att vi ska se att lönestrukturen förändras.

De flesta löner kommer utbetalas allt från september till november månad. Retroaktivt från 1 april 2019.

Sommaren är här! Många av er påbörjar en efterlängtad semester, fylld med allehanda aktiviteter och rofyllda stunder. En del verksamheter har problem med olösta pass. Jag hoppas att den här sommaren inte ger er en massa övertid, det ger en ond spiral av trötta medlemmar till hösten.

Måste ni täcka upp och arbeta extra, kom ihåg att skicka in beordringsblanketten till Storgatan i Luleå. Vi ser att beordringarna ökar sakteliga, men inte i närheten av den omfattning som vi befarar, eftersom vi många gånger självmant ställer upp för verksamheten innan beordring blir aktuell. 

Vi vill att ni fyller i den sommarenkät som avdelningen kommer att skicka ut till er i slutet av juli och i slutet av augusti. Här sammanställer vi hur sommarsituationen runtom i länet varit och tar det med oss när vi möter arbetsgivaren. Tack!

Vi har vårt årsmöte den 12 oktober och kommer där behöva få in nomineringar till valberedningen.

Skicka in din nominering här

Såklart vill vi få in motioner och hoppas att många medlemmar kommer för en festlig eftermiddag och kväll tillsammans. Läs mer och anmäl dig i Aktiviteter och utbildningar eller följ länken nedan.

Norrbottens årsmöte 2019

Rekryterar du en ny yrkesverksam medlem får du ett gåvokort från Delicard! (Gäller t.o.m. 31 augusti). Dessutom har du chansen att bli rekryteringsstjärna, vilket ger dig en SPA-helg.

Värva kollegor - få fin gåva från Delicard

I sedvanlig ordning så delar vi i Norrbotten ut en tårta till de arbetsplatser som välkomnar nyrekryterade medlemmar, det registrerar du här:

Tårtkalas på jobbet

Fortsättningsvis så vill vi i styrelsen gärna att ni hör av er om ni vill möta oss. Utan ert engagemang och vilja till förbättring och förändring, så är vi ingenting som Vårdförbund. Tillsammans kan vi flytta berg!

Följ oss gärna på sociala medier; Facebook och Instagram (@vfnorrbotten).

Med hopp om en vacker sommar!

 

Varma hälsningar

Camilla Eriksson Sundberg, ordförande