Ordförande har ordet

Hej på er runtom i Norrbotten! I oktober 2017 blev jag vald till ny ordförande i avdelning Norrbotten. Jag kan nu summera några intensiva månader i detta häftiga uppdrag, där jag tillsammans med styrelsen och er medlemmar, påverkar arbetsgivare och beslutsfattare att uppnå bättre villkor och arbetsmiljö.

Jag heter Camilla Eriksson Sundberg, är legitimerad sjuksköterska sedan 18 år tillbaka och specialistutbildad inom operationssjukvård.

Har hunnit träffa en del av er ute i länet när jag rest runt, men tyvärr inte alla. För mig är det viktigt att synas som Vårdförbund – vill att medlemmar ska kunna se ett ansikte framför sig när de tänker Vårdförbundet och en person de vet att de kan vända sig till, för att få råd och stöd.

Fackligt arbete är ingen quickfix. Det kräver tålamod och det gäller att hålla i – och hålla ut.


Vårt fackliga arbete i Norrbotten
2017/2018 har resulterat i bl.a. följande:

  • Förbättrade nattarbetstider 1 sep 2017; avtalet med region Norrbotten gav medlemmar med ständig natt en veckoarbetstid 32 h/vecka som heltidsmått
  • Hårdare fokus på hälsosamma arbetstider överlag. En del verksamheter i Regionen med mycket beredskap har fått sänkt veckoarbetstid och diskussioner pågår om att förbättra inom fler områden.
  • Att få studera/specialistutbilda sig med bibehållen lön börjar så sakteliga införas i vårdens verksamheter. Något vi ser som en självklarhet.
  • Påverkansarbetet kring att förbättra vår löneutveckling, ger 1 oktober 2018, totalt 1100 sjuksköterskor ett lönetillägg på 2500 kr i många dygnet-runt-verksamheter i Regionen. Viktigt att förtydliga att vi inte nöjer oss med EN satsning från arbetsgivaren – löneutvecklingen och värderingen av våra yrken kräver mer än så. Den kommun som i år fick bäst löneutveckling landade på ca 8 % i snitt.

 

Resultat efter Vårdförbundet kongress som ägde rum 14-17 maj:

  • Norrbotten representerades av totalt 7 kongressombud, där jag själv var vald att representera vårt vackra län. Många motioner var inskickade från Norrbottens medlemmar! Jag kan med stolthet konstatera att det var kongressens vilja att Vårdförbundet ska de kommande fyra åren, än mer tydligt, fokusera på villkorsfrågor – löneutveckling, rimliga arbetstider och att begränsa beredskapen.
  • Rätten att ORKA arbeta heltid – viktigt för att få en bättre pension och att uppnå ett hållbart yrkesliv.
  • Tydligare karriärvägar, INTE bara akademiska karriärvägar utan även möjligheten att göra klinisk karriär/patientnära karriär.
  • Arbeta för att sjuksköterskor med äldre grundutbildningar ska kunna läsa vidare till specialist. Fortsätta arbetet med att få till nationella specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.

 

Just nu åker vi från avdelningen runt och träffar länets politiker – inför valet 2018 är vården väljarnas viktigaste fråga – och vi vet hur den kan förbättras och det förmedlar vi till politikerna genom att mötas och fortsätta påverka!

Tack för ordet.
Med vänliga hälsningar

Camilla Eriksson Sundberg
Ordförande, Vårdförbundet avdelning Norrbotten