Löneläget i Norrbotten 2020

Den 7 maj hade vi löneavstämning med Region Norrbotten. Nya löner till Vårdförbundets 2000 medlemmar i regionen redovisades och vi är allt annat än nöjda. Utan oss stannar vården och vår akademiska kompetens räddar patienters liv dygnet runt, året runt - det ska värdesättas.

I utfallet för 2020 ser vi att värderingen av våra fyra yrkesgrupper  -barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är dåligt och vi är missnöjda med hur regionen väljer att fördela pengarna.

Protokollet från löneavstämningen den 7 maj finns HÄR.

 

Snittet för hela kollektivet landade på 1,99 % vilket knappt motsvarar industrins märke. Något fler särskilt yrkesskickliga (SY) i år jämfört med 2019, men tyvärr en lägre summa pengar och på bekostnad av kollektivet. Att inte bli utsedd SY ska inte betyda att löneutvecklingen i princip står still. Vårt löneavtal har inte den ambitionen!

Ledningen i regionen uppger att det inte finns pengar. Något vi som fackförbund fått höra i tiotalet år och som är både tröttsamt och frustrerande. Vi är yrkesgrupper där vår kompetens är en bristvara och arbetsmarknaden skriker efter oss. 12 000 sjuksköterskor har lämnat yrket och det är oroväckande.

 

Pengarna i regionen

För oss handlar det om att arbetsgivaren måste omfördela resurser och prioritera vår löneutveckling under ett yrkesliv. Vi har genom möten med våra folkvalda politiker i regionen fått veta att Vårdförbundets yrkesgrupper ska tilldelas 50 miljoner kronor totalt under 2020-2022, ca 17 miljoner kronor/år. Det är pengar vi inte sett i lönekuvertet ännu men våra tre regionråd försäkrar att det SKA betalas ut retroaktivt från 1 april. Det är bråttom nu. Dåliga siffror kan förbättras något genom handlingskraft i ytterligare pengar att fördela.

Som medarbetare i Region Norrbotten finns en stor besvikelse över löneutvecklingen. I coronatider har vi fått applåder och ryggdunkar. Men det är inte applåder som betalar varken räkningar eller andra omkostnader. Vi är samhällsbärare med livsviktiga yrken. Utan oss stannar vården och vår akademiska kompetens räddar patienters liv dygnet runt, året runt. DET SKA VÄRDESÄTTAS. Vi vet också att en bra löneutveckling lockar fler kollegor, fler kollegor ger en bättre arbetsmiljö och mindre övertid. Dit vill vi nå!

 

Läget i kommunerna

Vi ser ett mönster i att kommunerna satsar mer helhjärtat på att ge våra medlemmar en bättre löneutveckling och följer löneavtalets intentioner på ett bättre sätt. Här ser vi också att det leder till en bättre arbetsmiljö, då kollegor väljer att stanna kvar, eftersom värderingen i pengar finns och det attraherar även nya kollegor. Det gynnar både mig som anställd och arbetsgivaren.

 

Vi ger aldrig upp

Vi kommer som fackförbund självklart fortsätta vårt lönearbete genom att påverka på alla sätt vi kan. Ständiga påverkansmöten med regionens arbetsgivare och politiker för att få dem att inse att uppskattning måste trilla ut i form av pengar – satsa sig ur krisen är något vi påtalat sedan länge!         

Det här måste vi göra tillsammans, för vi vet att vi är värda så mycket mer – sett till utbildningsnivå, kompetens och all den samlade erfarenhet som vi tillför vårdens arbetsgivare!

 

#Tackamedlön

Många visar sin tacksamhet för vården på olika sätt, men de som främst borde tacka – arbetsgivarna – gör det med nedskärningar. Kampanjen #Tackamedlön ger människor möjlighet att tacka, men även att sätta press på staten, SKR och regionerna att göra vad de kan för att förbättra dina villkor.

Var med och påverka - skriv under! #Tackamedlön.

 

Vi gör det här tillsammans - Du är viktig!