Årets löneförhandlingar i Region Norrbotten är klara

Vi har nu avslutat årets löneöverläggning med Region Norrbotten.

Följ länken nedan för att läsa protokollet.

Löneöverläggningsprotokoll Region Norrbotten

Vårt centrala löneavtal, HÖK 19, som blev klart i maj 2019 - är det löneavtal som gäller de nästkommande tre åren med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Det vi konstaterar, detta första avtalsår, är att arbetsgivaren inte kommer lyckas uppfylla de krav vi ställt genom våra yrkanden. Det framgår tydligt i och med att vi fått avslag på våra siffersatta yrkanden. Och ja, vi har ett sifferlöst centralt avtal, men det finns inget som hindrar att varje enskild region på lokal nivå anammar siffersatta yrkanden. Detta för att se det som en av flera nödvändiga åtgärder för att långsiktigt komma tillrätta med den kompetensförsörjningsproblematik - som idag är ett faktum. 

Det som arbetsgivaren dock har siffersatt för Vårdförbundets yrkesgrupper är en löneökning på i snitt 2,3 % - det utrymmet är fastställt för 2019. Här är vi inte enig med arbetsgivaren, då vi ser att lönespridningen inte kommer kunna ske i den takt som Vårdförbundet anser är nödvändigt!

Hur utfallet blir för kollektivet, det vet vi svart på vitt den 30 oktober, så innan dess har vi inte en helhetsbild.

Motivering av ny lön ska ske från mitten av oktober, där chef motiverar ny lön enligt nya löneavtalet och du som medarbetare ges möjlighet att ställa frågor. I detta samtal så ska chef även kunna bemöta frågor kring särskilt yrkesskicklig, eftersom det är en central del i det nya löneavtalet.

Här finns vägledning för definition av särskilt yrkesskicklig

Avtalet öppnar upp för möjligheter. Möjligheter för arbetsgivaren att prioritera om budget efter det löneavtal vi nu har - för att påbörja en vettig lönespridning för den särskilt yrkesskicklige.

Under avtalsperioden ska vi gemensamt med arbetsgivaren kunna följa en ökad lönespridning. Lönespridningen som vi ser idag är alldeles för klen. Nya avtalet öppnar upp för arbetsgivaren att se till att den förbättras under avtalsperioden. Vi har yrkat på att målet med en god löneutveckling under yrkeslivet är en kvot på 2,0 – som tyvärr avslogs. Vi ser att om en nyexad kollega kliver in på 27 000 kr, ska kollegan som går i pension samma dag – ha en lön som motsvarar det dubbla, alltså en kvot på 2,0.

Dessa siffror är INTE framtagna som av en händelse, det är jämförbar statistik för likvärdiga akademiska yrken som SCB (Statistiska centralbyrån) jämför oss med.

Vad som kommer ske under vår treåriga avtalsperiod med SKL - har vi inte svaret på. Det vi vet är att många av oss väntar på att bli rätt värderade. Värderade utifrån vår kompetens och erfarenhet - i form av rejälare löneökningar i kombination med uppskattning för det vi bidrar med dygnet runt i regionens alla olika verksamheter.

Här kan du få mer information:

Om sifferlöst, lokar, löneöversyn och lönesamtal