Aktivera krislägesavtalet - NU!

Vårdförbundets förbundsordförande, Sineva Ribeiro kräver att Region Norrbotten aktiverar krislägesavtalet omedelbart. Situationen inom vården bör genast klassas som ett krisläge.

Regionen har infört arbetspass på 12,5 timmar, förflyttning till annan ort, omplacering av medarbetare, byte av arbetsgivare, fler helgpass och indragna semestrar - utan skälig ersättning.

Vårdförbundet ingick ett krislägesavtal med SKR för att kunna säkra arbetsvillkoren för medlemmar i just den här typen av krissituation som coronapandemin nu utlöst i Norrbotten. Vi kräver att Region Norrbotten och SKR använder det befintliga avtalet som tänkt, säger Sineva Ribeiro förbundsordförande  Vårdförbundet.

Regionen måste ta sitt ansvar, inte bara som arbetsgivare utan också för att säkra en god och säker vård för invånarna i Norrbotten i denna svåra stund.

Det här sliter på redan hårt ansatt personal som tar stort ansvar. Trots att Region Norrbotten begär att personalen gör veckoarbetstider i nivå med krislägesavtal, ges inte högre ekonomisk ersättning eftersom regionen inte valt att aktivera krislägesavtalet. Det är helt oacceptabelt att utnyttja och anstränga personal såhär, anser Vårdförbundet som de senaste veckorna uppmanat arbetsgivaren att åtgärda situationen.

Regionen anger oro för personalens arbetsmiljö som skäl för att inte aktivera krislägesavtalet, baserat på oklara beräkningsmetoder om hur mycket extra personalen skulle behöva arbeta. 

De kräver att personalen ska arbeta utifrån att det är krisläge, men har inte tillfört en krona i ekonomisk ersättning på nivån som finns överenskommet i krislägesavtalet. Beviljade semestrar har dragits in och medlemmar får inte besked om de kommer kunna vara lediga under perioden juni-augusti. Situationen måste hanteras av regionen och utifrån vårt gemensamma krislägesavtal, annars är risken för sjukskrivningar och uppsägningar stor lagom till sommaren.

Krislägesavtalet mellan Vårdförbundet och SKR tecknades den 26 mars och innebär bland annat att arbetstiden kan utökas till 48 timmar per vecka, och den anställda får 220 % av lönen per timme. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Men det här avtalet är i dagsläget alltså inte i drift, vilket innebär att Vårdförbundets medlemmar arbetar tuffa, långa arbetsveckor - men bara får övertidsersättning för de timmar som arbetas utöver ordinarie arbetstid (varierar mellan 32 h/vecka och upp till 40/h vecka).

Läs pressmeddelandet i SVT från den 29 april

Läs mer om krislägesavtalet här