Framtidens hälso- och sjukvård - hur ska den se ut?

Det vore mycket uppskattat om du skulle kunna avvara lite av din tid till att klicka på länken nedan och svara på en enkät.

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.

Framtidens hälso- och sjukvård

Med enkäten undrar vi: Vilka nyckelaktörer, arbetsprocesser och aktiviteter är centrala i omställningen till nya och mer innovativa arbetsprocesser?

 Du som får enkäten är en sådan nyckelaktör som står i centrum för dessa arbetsprocesser och aktiviteter. Genom ditt yrke har du kunskap om klinisk vård, administration och ledning. Studien genomförs av en grupp forskare på Luleå Tekniska Universitet (LTU), Högskolan i Halmstad (HH), Mälardalens Högskola (MDH) och Region Norrbotten. Enkäten tar cirka 10-20 minuter att genomföra. Alla svar anonymiseras. Dina svar och din tid är mycket värdefull i vårt arbete att bygga kunskap om hur framtida hälso- och sjukvård kan organiseras och förnyas.

 

Stort tack på förhand!