Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej medlem!

Löneprocessen i Kronoberg är avslutad och resultatet är inte vad vi hoppades på. Jag känner ett behov av att informera nu när årets lönerevision är avslutad för er med anställning inom Region eller kommuner.

Vi förtroendevalda har tagit emot så många mejl, samtal och besök av upprörda, ledsna, arga och besvikna medlemmar den senaste tiden. De flesta av dem kommer från medlemmar som har sin anställning i Regionen. Förväntningarna har, med all rätt, varit höga. Regionen presenterade det lägsta utfallet på många många år.

Två parter - ett gemensamt avtal

Vi är två parter i ett avtal där endast ena parten har den faktiska möjligheten att skjuta in pengar för att följa det avtal man tecknar.

Självklart var förväntningarna höga, delvis därför att Regionen ganska offensivt kampanjat för att göra sig oberoende av hyrpersonal. Man vill hellre anställa än hyra, man vill vara en attraktiv arbetsgivare och man vill fortsätta kunna erbjuda kronobergaren en bra tillgänglighet. Givetvis har vi i avtalsrörelsen varit tydliga med vad vi anser kommer krävas och för en gångs skull varit så tydliga att vi satt ett mål i krontal, därför att vi anser att det kommer krävas för att uppnå det ovan nämnda.

I HÖK 19 har arbetsgivaren en ypperlig chans att konkret vidta åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen genom att värdera sina medarbetare. I Regionen blev det 2019 2.6%.  Så klart missnöjet är megastort.

2.6% på våra löner är inte mycket pengar. Det ska på dessa pengar göras en individuell och differentierad lönesättning och dessutom en prioritering av särskilt yrkesskickliga. Svår ekvation.

Andra tongångar i kommunerna

I våra kommuner har det varit olika förutsättningar men en annan retorik. De tar tydligt på sig att vara en part i ett gemensamt avtal, vi ska göra allt vi kan, vi har inte kunnat mer än så här detta år men jobbar vidare. Två kommuner har lyckats göra riktigt bra, Älmhult och Växjö. I Älmhult ett utfall på 4,3% och Växjö 5,6%. Det ger ju helt andra förutsättningar. Samma avtal men olika resultat.

Man har i  kommunerna överlag bedömt en större andel vara särskilt yrkesskickliga. Detta trots att pengarna inte riktigt funnits där heller och att det finns saker att förbättra i processen ,framför allt kännedom om kriterierna för att vara särskilt yrkesskicklig. I Regionen har man bedömt en anmärkningsvärt lågt antal som just det.

Majoriteten av våra medlemmar är såklart yrkesskickliga och ska ha en god löneutveckling oavsett. Syftet med att prioritera särskilt yrkesskickliga är att öka lönespridningen då det i dag skiljer för lite mellan en som är ny i sitt yrke och den som finns där med mycket erfarenhet, kunskap och utgör en form av ryggrad i vården. Målet med det är att det ska vara en drivkraft och morot att stanna hos en arbetsgivare och utvecklas samt att det är förutsättningen för att verksamheter ska uppnå sina mål. Något som ska vara möjligt för alla att uppnå under ett yrkesliv.

Det här gör vi nu

Det är viktigt att förmedla vad styrelsen gör och hur vi agerar i detta nu.

  • Vi har skrivit yrkanden och medskick till budgetprocessen (de finns tillgängliga på vår hemsida) som har skickats till politiker och tjänstemän i Region och kommunerna.
  • Vi träffar politiker regelbundet, så även under avtalsrörelsen även om några partier just under denna period tackade nej till att mötas. De är väldigt välinformerade om våra yrkanden, bakgrunden till  dem och konsekvenser vi ser om vi inte gör annorlunda utan fortsätter i samma spår.
  • Vi har haft möte med Mikael Johansson och Roland Gusbeé från Moderaterna och Sven Sunesson och Britt-Louise Berntsson från Centerpartiet vid olika tillfällen i början av november samt direktåterkoppling via mejl med dem efter avstämning Regionen. Vi har även mött dem tidigare i september.
  • I tisdags satt vi två timmar med Martin Myrskog, regiondirektör och tf hälso-sjukvårdsdirektör.
  • Vi har ett inplanerat möte med Socialdemokraterna i snar framtid denna månad, även detta nummer två under hösten.
  • Vi har bjudit in sjukhuschef Maria Wiltz samt biträdande sjukhuschefer Carina Pettersson och Rickar Claesson under kommande vecka.
  • Vi gör vad vi kan och jag har förstått i de möten jag just nämnt att ni hjälper till och gör er röst hörd genom att uppvakta bland annat ovanstående. Bra jobbat och fortsätt med det!

Ta gärna kontakt med oss i styrelsen för mer information.

Anna Seiborg Kidell  Avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -