Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vad är viktigt för dig?

Det är viktigt som medlem att känna medlemsvärde och att jag kan påverka den förening jag är en del i. Vad är då medlemsvärde för dig? Hur ska det uppnås? Hur ska vi möta varandra i Vårdförbundet?

Sist jag skrev så var det precis i anslutning till kongressen. Nu har det gått några månader sedan Kronobergs fyra kongressombud åkte från Uddevalla där kongressen hölls, trötta efter intensiva långa dagar men ändå fulla av positiv energi. Mäktigt att ta del av den vilja och engagemang som finns i förbundet. Nu sitter vår förbundsstyrelse och går igenom alla beslut som fattades och ska göra en prioriteringsordning som även kommer ligga till grund för kommande verksamhetsplanering 2019.

Här kan du läsa kort om några av de beslut som fattades på kongressen länk kongressbeslut.

Medlemsvärde

Det är viktigt som medlem att känna medlemsvärde och att jag kan påverka den förening jag är en del i. Vad är då medlemsvärde för dig? Hur ska det uppnås? Hur ska vi möta varandra i Vårdförbundet?

I oktober kommer avdelning Kronoberg sätta sig ner och planera den lokala verksamheten för 2019. Vi behöver din hjälp att påverka kommande verksamhetsår och bidra med att uppnå medlemsvärde. Ta någon minut att fylla i länkad enkät och gör medskick till denna planering (inskickad senast 5/10). Jag tackar på förhand, så värdefullt!

Länk till Enkät Vårdförbundets verksamhet

Höstens Bio-kväll 

Höstens Bio-kväll är nu bokad. Ta fram era almanackor och boka in 22 november. Anmälan till aktiviteter görs via länken Biokväll med "Bohemian Rhapsody"

Kontaktuppgifter i medlemsregistret

Det finns också all anledning att se över sina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister. Viktigt att ha aktuell e-postadress så vi når ut med information och även aktuell arbetsplats.

Det är även viktigt för de förtroendevalda på arbetsplatsen att kunna se vilka som är medlemmar på den arbetsplatsen man är vald av medlemmar att företräda dem.

På gång i styrelsearbetet 

En kort inblick i arbete som pågår här och nu i styrelseuppdraget:

Vi ingår i flera partsgemensamma grupper. Regionen håller till exempel på att ta fram en medarbetaridé och jobbar med ta fram lönekriterier, där är vi med och tycker till och påverkar. Just nu något tätare samverkansmöten centralt och på hälso-sjukvården.

Vi planerar för och har genomfört utbildning och kunskapspåfyllnad för våra förtroendevalda på arbetsplatserna. I kommunerna pågår ett arbete med att försöka få till bättre förutsättningar för specialistutbildning enligt AST (akademisk specialisttjänstgöring) och att få dem att ställa om och förbereda framtidens nära vård. Det handlar om rätt bemanning med rätt kompetens och en organisation som ger rätt förutsättningar. Vi sprider information om personcentrerad vård och vill gärna få igång studiecirklar även i kommuner och hos privata arbetsgivare.

Flera inbokade möten framöver med lokala politiker för att följa upp valet - vad händer nu med alla löften? Vad behövs för att de ska uppnås?

Jag ser fram emot en fortsatt intensiv höst med många givande möten på olika sätt.

På återseende! 

Anna Seiborg Kidell

Ordförande
Vårdförbundet avdelning Kronoberg

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -