Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej Medlem!

Återblick på 2018, nytecknade och uppsagda avtal - här kommer en hälsning med information från Anna Seiborg Kidell, avdelning Kronobergs ordförande.

Årsrapport för avdelning Kronoberg

Vi har påbörjat ett nytt år med nya möjligheter som känns roligt och utmanande. Så här års publiceras alla lokala avdelningars årsrapporter. Det känns bra att knyta ihop ett år och reflektera över hur det varit. Det är med glädje jag konstaterar att det gjorts så många och bra viktiga saker i vårt län trots att det ibland är oerhört tungt och svårt när det finns så oändligt mycket att ta sig an. Vi behöver verkligen lyfta fram de bra sakerna för att orka fortsätta med allt det tunga och svåra.

Utöver en sammanfattning av den  övergripande verksamhet som bedrivits i Kronoberg under 2018 så lyfts här fram goda exempel, effekter och risker som vi kan se men också förbättringsområden.

Det som gläder mig särskilt är att vi har ökat i medlemsantal, det är viktigare än någonsin när det är så mycket som vi ser behöver förändras i vården. Det är tydligt att det har avgörande betydelse om vi ska nå framgång, hålla ihop fyra livsviktiga legitimerade yrken i vårdens största förbund, 114 000 medlemmar som kan vården. Vi är vården.

Jag rekommenderar dig verkligen att gå in på vår hemsida och ta en titt i årsrapporten. 

Nytt avtal med Vårdföretagarna

Ett alldeles färskt exempel på att det är framgångsrikt att vara många i ett stort förbund och ha direkt förhandlingsmandat med arbetsgivarorganisationer såg vi resultat av i början av förra veckan. 

Nu är det klart att du som arbetar i privat vård, företagshälsovård, behandling och omsorg samt äldreomsorg, det vill säga D, E och F- avtalen, får mer tid för vila och återhämtning vid nattarbete. Vårdförbundet har slutit centrala avtal med Almega Vårdföretagarna som ska ge dig bättre förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Avtalen lyfter också vikten av specialistutbildade sjuksköterskor och möjligheten till utbildningsanställningar. 

Avtal med SKL och Sobona uppsagt

Innan årsskiftet sade Vårdförbundet även upp avtalen med SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Sobona. Yrkande har överlämnats och centrala förhandlingar inletts.

Yrkandet rör bland annat en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialister och chefer. Bakgrunden till yrkandet är de beslut som fattades på kongressen där det var tydligt från medlemmar att villkorsfrågor, framför allt lön är högst prioriterad.

Så här driver vi avtalsrörelsen framåt

Ska vi nå framgång även här så är det viktigt att vi får tryck i avtalsrörelsen och nu använder oss av styrkan att vara organiserade men även få stöd av svenska folket och politikerna. Vi har redan haft dialog med några politiker här och vi fortsätter bjuda in dem.

Vi kommer informera förtroendevalda på arbetsplatsen ytterligare på våra kommande träffar och vi bjuder in er medlemmar till informationsmöten under februari och mars, läs mer om dessa längre ner.

Vi kommer att ta kontakt med förtroendevalda som finns i våra kommuner för att tillsammans planera in hur vi kan ha informationsmöten på bästa sätt även där.

Aktuell information om vad de nya avtalen D,E och F samt uppsagt avtal med SKL och Sobona och Vårdförbundets yrkande finns på avtalsbloggen.

Vänd er gärna även direkt till någon av oss i avdelningsstyrelsen vid frågor och funderingar ni har.

 

Nu tar vi oss an detta år med full kraft och målet är när jag om ett år skrivit årsrapport 2019, gör det med ännu fler positiva erfarenheter och framgångar rikare. 

Anna Seiborg Kidell, Ordförande Vårdförbundet avdelning Kronoberg

Informationsmöten om det uppsagda avtalet

Vårdförbundet har sagt upp det centrala kollektivavtalet med Sveriges kommuner och landsting SKL samt Sobona. Så vad händer nu? Ta med din lunch och kom och ställ dina frågor.

Här hittar du informationsträffarna!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -