Hur har löneprocessen fungerat hos dig?

Snart påbörjar ordförande Anna Seiborg Kidell och ombudsman Annika Kindenäs avstämningen av årets löneprocess i region Kronoberg. Hur har det gått till på din arbetsplats?

Vi vet att en del felaktiga uppfattningar florerar kring hur löneprocessen går till. Vi vill därför förtydliga en sak.

Vårdförbundet och/eller lokalt förtroendevalda från Vårdförbundet godkänner inga löner. Det vi eventuellt skriver under är att vi tagit emot underlaget, d.v.s. mottagit aktuell lista med medlemmar och den lön arbetsgivaren beslutat sig för, inte att vi på något sätt godkänt den. Det är arbetsgivaren som sätter lönen, fördelar pengar och som får ta ansvar för sin lönesättning. Vårt gemensamma avtal sätter dock en ram för hur arbetsgivaren ska tänka och hur processen ska gå till, och under avstämningsmötena diskuteras hur väl avtalet och processen följts.

Inför mötena med arbetsgivaren är det därför mycket värdefullt att ha kännedom om hur den avtalade processen fungerar i verkligheten ute på arbetsplatsen.

Därför är vi tacksamma om du tar dig tid och svarar på några frågor om hur det gått till hos dig. Inga personuppgifter följer med i svaret till oss så du är anonym. För att kunna använda svaren och bemöta arbetsgivaren behöver vi dock veta var du arbetar.

Vi behöver ditt svar senast 5 november.