Vad tycker Vårdförbundet om höjda ob-tillägg i Kronoberg?

Vi har fått en del frågor om ob-bonusars vara eller icke vara eller hur det blir. Vi behöver klargöra hur vi resonerar och på vilka grunder.

Bakgrund

Vi tycker alltid att man ska vara väldigt återhållsam med tillämpning av tillägg av flera anledningar. Vi anser att vi ska värderas utifrån den kunskap och kompetens vi har och bidrar med och det ska göras i riktig lön. Inte med något som arbetsgivaren ensidigt inför och också ensidigt kan plocka bort. 

När ob-bonus infördes i mars 2017 var det på uppdrag av politiken för att det var svårt att rekrytera och behålla personal i dygnet-runt-verksamhet och det var då, precis som nu, brist på Vårdförbundets yrkesgrupper. Det var även en del i planen att göra sig oberoende av hyrpersonal. 

Upplägget var tidsbegränsat till 2019-10-30 och vid införandet skulle utbetalning ske i form av en bonus två gånger om året som en klumpsumma, en inlåsningseffekt för att medarbetare inte skulle säga upp sig utan vilja ta del av den inarbetade ob-bonusen. 

Vår ingång är att Vårdförbundets medlemmar ska värderas varje månad. Det blev sedan en ändring när det infördes för alla yrkesgrupper då administrationen runt detta var besvärlig. Sedan förlängdes tidsbegränsningen till 2020-03-31. 

Hellre högre grundlön

Vi hade hellre sett att dessa pengar skulle användas till riktiga grundlöner för att säkra värdet för våra medlemmar. Samtidigt som man ville införa detta höjde man just grundlön för läkare i primärvården med 10 000 kr/månaden. 

Självklart är det bra med ekonomisk kompensation för att man jobbar obekvämt men det kan inte ersätta eller vara på bekostnad av en löneutveckling värd namnet.

Det här är pengar som eventuellt tas från våra löneutrymmen. När vi inte gick med på att teckna ett lokalt kollektivavtal med detta upplägg, fick varje medarbetare skriva på en egen överenskommelse om tidsbegränsad ob-bonus för att kunna ta del av det.  

Konsekvenser av höjda OB-tillägg

Nu har det gjorts en utvärdering av effekten av det höjda ob-tillägget som vi vid dags dato inte sett resultatet av. Men vi vet att kostnaden för hyrpersonal ökar igen och den ökar mest hos våra yrkesgrupper. Vi tror att det höjda ob-tillägget gjort det mer attraktivt att jobba obekväma arbetstider hos de som redan är anställda, men vår känsla är att det är i stort sett samma antal personer som ska lägga pusslet och få verksamheten att gå runt, de har inte lyckats med att bli så många fler på totalen. 

Vi saknar också helhetsperspektivet och efterfrågar hos både politiker och tjänstemän vem som har det? Begränsade ekonomiska resurser används till att släcka bränder som uppstår, utan analys av hur dessa resurser har bästa effekt långsiktigt och hållbart. När vården ska ställa om närmare Kronobergaren behöver alla verksamheter ha rätt bemanning med rätt kompetens rätt tid på dygnet om det ska kunna ske. 

Det här gör Vårdförbundet nu

Efter ett mycket dåligt utfall i Region Kronoberg med mycket stort missnöje efter 2019 års löneöversyn så för vi direkt dialog med politiker. Den pågår här och nu.

Arbetsgivaren har själva gått ut och sagt att de inte lyckats med sin del som part i avtalet HÖK 19 och har för avsikt att göra satsningar på Vårdförbundets yrkesgrupper.  

Vi vet inte alls vad detta uttalande innebär men hoppas att våra möten och samtal med politiker och tjänstemän, de möten ni haft med politiker, alla era protester och mail som ni skickat till beslutsfattare ska ge effekt. 

Vi har fått en del frågor varför inte Vårdförbundet lagt ut listor för namninsamlingar. Mot denna bakgrund förstår ni att det hade sett konstigt ut om vi gått ut med listor för namnunderskrifter, när vi varit så kritiska till upplägget vid införandet. 

Sedan är vi starkt emot att man försämrar villkor för våra medlemmar, som det i praktiken skulle innebära. De konsekvenser det skulle få när de som fått ta del av de höjda tilläggen inte längre får det, det vill säga ganska mycket pengar mindre varje månad, får de väga in och ta ansvar för när de tar sitt beslut.

Vi är inte emot höjda ob-tillägg, men vi är mycket mera för höjda månadslöner. 

Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Kronoberg