Ett tufft och ovanligt år är snart till ända. Utvärdering av vårt löneavtal, påverkansarbete, risktillägg och Coronabonusar. Här kommer tankar och information från ordförande Anna Seiborg Kidell.

Ja det är sannerligen ett märkligt år som går mot sig sitt slut. Oavsett vilken profession, verksamhet eller uppdrag så har det präglats av Covid 19. Detta blev en lång text då jag hade svårt att prioritera information. Skrolla igenom och se vad som känns viktigast för dig om du måste prioritera då det finns en del viktig information.

Utvärdering av löneavtalet

Sist jag skrev till er var i slutet av september och vi kunde hämta andan liten kort stund då första vågen ebbat ut, innan den andra rullade in och som fortfarande i allra högsta grad håller sitt grepp. Då skrev jag mycket om lön och vårt avtal i kommuner och regioner, HÖK 19. Det håller vi nu på i Vårdförbundet och utvärderar så gott det går då flera kommuner och regioner fortfarande inte är klara med 2020 års löner.

Detta treårsavtal har en stupstock, det finns alltså möjlighet för båda parter att säga upp det efter två år och där står vi nu. Beslutet om hur vi gör kommer att fattas av Förbundsstyrelsen.

Påverkan för bättre förutsättningar i kommunerna

Vi har under hösten haft digitala möten med politiker i några kommuner där vi vill ha samtal om de nödvändiga prioriteringar vi ser behövs göras i de budgetar som beslutas i länet  och hur de sedan ska fördelas internt. Alla kommuner har fått våra så kallade yrkanden eller medskick skickade till sig både i våras och nu under hösten. Just till kommunerna är det professionen sjuksköterska med olika inriktningar eller specialister.

Vi behöver ge politiker och tjänstemän kunskap om vad en legitimerad sjuksköterskas kunskapsområden är och vad de kan bidra med, vad skillnaden är från övriga yrkesgrupper. Detta är inte alls självklart att man har riktigt koll på. Det har varit viktigt att belysa med tanke på IVO´s kritik kopplat till pandemin och medias bevakning i detta ärende att lyfta dessa frågor till dem som ger förutsättningarna i kommunal hälso-och sjukvård.

Viktigt med legitimerad personal inom kommunal verksamhet

Betydelsen av legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård har blivit supertydlig under denna pandemi. Att bygga stabila team med tillräcklig kompetens runt de sköra äldre på SÄBO och hemsjukvård. De har en viktig roll att upprätthålla kompetens och utbilda medarbetare även från andra yrkesgrupper så att vården sker evidensbaserat, tryggt och säkert.

Trots att behoven av sjuksköterskekompetens ökar visar statistik från Socialstyrelsen att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård minskar.  Professor Marta Szebehely belyser att var femte medarbetare på äldreboenden i Norge är en sjuksköterska, medan det i Sverige bara är var femtonde eller tjugonde.

Våra yrkesgrupper är grunden för och har kunskapen om den nödvändiga personcentrerade, evidensbaserade vården för äldre och inom elevhälsa som behövs i kommunerna idag och imorgon. Det kommer vara helt avgörande att dessa resurser finns när vi ska ställa om till den nära vården.

Påverkan för bättre förutsättningar i Region Kronoberg

I regionen fortsätter vi träffa våra politiker med jämna mellanrum och även här görs medskick till budgetprocessen. Här påbörjades och gjordes en satsning som nu behövs tas ansvar för att hålla i och fortsätta på den inslagna vägen. Det kommer inte räcka att göra en engångssatsning utan det kommer krävas fortsatt idogt arbete med att kompetensförsörja regionen med våra yrkesgrupper. Bristen är fortsatt stor för alla våra yrkesgrupper och behovet av specialistkompetens allt tydligare.

Under hösten har det i sjukhusvårdens samverkan fattats beslut om samtjänstgöring. Ett beslut där Vårdförbundet ställde sig oenig till arbetsgivarens förslag till beslut tillsammans med Kommunal, Saco och KLL (Kronobergs läkarförening). En fråga som engagerat många förtroendevalda och medlemmar. Har ni frågor om det så prata med er förtroendevald på arbetsplatsen eller kontakta någon i styrelsen. Det ska göras risk och konsekvensanalyser på verksamhetsnivå. Det blir i era verksamhetsnära samverkansgrupper dialogen sker främst framöver men beslutet ska utvärderas i övergripande samverkansgrupp i framtiden.

Svårigheter att få ut din semester?

Passar på att påminna er om nu när året närmar sig sitt slut, om det är så att man har haft svårt att få ut semesterdagar på grund av Covid 19. Det finns en möjlighet att komma överens om att få föra över dagar till nästa år men det krävs att man just kommer överens. Så ställ frågan till din närmsta chef omgående.

Ett tufft år

Annars har året präglats av Covid 19 förstås för oss alla med allt vad det innebär.  Vi gick in i en pandemi med en resursbrist och Covid 19 har tydliggjort att vården är underbemannad när det gäller barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det är inte bara en vårdskuld som växer sig stor utan även en arbetsmiljöskuld.

En prövningens tid och jag hoppas verkligen samhället och beslutsfattare tar lärdom och att handlingskraft kan råda så något gott ska komma med denna prövning.

Jag har så mycket att säga om det och är full av respekt och beundran för alla insatser som ni alla bidrar med alltid, men särskilt nu. Har faktiskt svårt att ens sätta ord på det när jag vänder mig direkt till er. Har däremot inga problem med det i samtal för övrigt utan gör det med stolthet.

Risktillägg och bonusar under pandemin

Frågor om risktillägg och eventuella bonusar kopplat till Covid 19 kommer till oss då och då och vad Vårdförbundet gör för att driva detta.

Ett kort, övergripande svar på det att vi tycker det är problematiskt med kortvariga ekonomiska kompensationer. Med insikt om att medarbetare som redan innan pandemin varit belastade så ställs allt på sin spets nu när många bidragit, ställt upp och ställt om till det yttersta.

"Vi ska värderas varje månad, inte bara kortsiktigt"

Det är fullt rimligt att kompenseras för det, men i vårt uppdrag som fackförbund måste vi främst fokusera på att trygga/säkra värden för medlemmarna. Vi ska värderas just för den kunskap och det arbete vi bidrar med i samhällsbärande funktioner och vi ska värderas varje månad, inte bara kortsiktigt. Vi behöver bemanna verksamheter med rätt kompetens dygnets alla timmar årets alla dagar. När vi drabbas av pandemi så finns vi där och gör de insatser som krävs för att vi har just denna kompetens. Vi ska också vara tillräckligt bemannade så vi kan utföra vårt viktiga arbete utan att själva riskera vår hälsa.

Vi vet av tidigare erfarenheter att tillfälliga kortsiktiga ekonomiska satsningar får negativa effekter när de inte längre finns och plockas bort, att plötsligt få x antal kronor mindre i månaden är det ingen som vill ha.

Det var till exempel anledningen till att vi inte var positiva till OB-bonusarna i regionen, just för att de är tidsbegränsade satsningar. Vi drev att de pengarna istället skulle användas till att värdera våra yrkesgrupper och säkras i riktig lön.

För dåliga risktillägg

När det gäller risktillägg så har Vårdförbundet omvärldsbevakat den frågan med de som använder sig av det, men det är alldeles för dåliga kompensationer. Vi landar återigen tillbaka i att vi utsätts för vissa risker på olika sätt i olika verksamheter och ska också därför värderas. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som minimerar dessa risker så medarbetares hälsa inte äventyras. Nu är Covid 19 i fokus men det kan handla om andra smittor, hot och våld, underbemanning, hög arbetsbelastning under lång tid utan tillräcklig vila och återhämtning mm.

Hör av dig om du har frågor!

Det här är inga lätta frågor , hör gärna av er om ni vill prata mer om detta eller vad hjärtat är fullt av.

Någon av oss i styrelsen finns tillgängliga alla mellandagar över helgerna fram över. Är det akuta ärenden är det bästa sättet att kontakta Vårdförbundet Direkt, de finns tillgängliga alla vardagar kl. 8-18, tel 0771-420 420. 

Jag tillsammans med mina styrelsekollegor vill önska er en riktigt God Jul och med hopp om ett Gott Nytt År. Va rädda om er, ni är viktiga.

Anna Seiborg Kidell ordförande Vårdförbundet avdelning Kronoberg