Monika Szulinski

En tjej med håret i svans och på axeln sitter en stor papegoja.

Jag heter Monika Szulinski och arbetar som sjuksköterska på Rehabiliteringskliniken i Växjö sedan år 2016 där jag också blev förtroendevald sedan ca 1,5 år tillbaka.

Vidare tog jag min examen på Linnéuniversitet i Växjö år 2011. Som nyutbildad sjuksköterska har jag påbörjat mitt yrkesliv på en medicinavdelning på Centrallasarettet i Växjö. Mina intressen är naturen, yoga och resor.

Värt att notera är att jag har god erfarenhet av arbetsplatser där trivsam arbetsmiljö och att vara specialiserad på sitt arbete är en självklarhet. Jag tycker att som student, nyutbildad och erfaren sjuksköterska bör man ha rätt till en hälsosam arbetsmiljö med möjligheter till att utveckla sig yrkesmässigt och få en rimlig lön för detta.

I övrig brinner jag för arbetsmiljöfrågor, löneutveckling samt yrkesutvecklingsmöjligheter där jag tror att dessa frågor alltid kommer vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet.

Jag är övertygat om att genom lösningsfokuserad dialog skapar man arbetsplatser där man upplever glädje och stolthet av sitt yrke. Mina främsta styrkor är att jag är lyhörd, positiv och försöker alltid föra dialog mellan parter och nå en tillfredsställande lösning på problemet.