Medlem berättar... Susanna

En kvinna med mörkt lockigt uppsatt hår och blå tröja ler stort och tittar in i kameran mot ljus bakgrund.

Det här är Susanna. Hon är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Här är hennes berättelse.

"Jag fick en förfrågan för en tid sedan angående om jag ville skriva för Vårdförbundet Kronoberg om mitt jobb. Spännande tänkte jag, då jag har världens bästa yrke, och hoppade på!

Mitt namn är Susanna och jag jobbar som specialistsjuksköterska inom kirurgi på kirurgkliniken i Växjö. Min specialistsjuksköterskeexamen tog jag i höstas samtidigt som min magisterexamen blev godkänd, Personers uppfattning om postoperativ information efter akut bukkirurgi. Det är kanske inte alla som vet vad en specialistsjuksköterska inom kirurgi gör om dagarna och vad inriktningen innebär. Det tänkte jag berätta lite kort i detta inlägget!

På min arbetsplats är det korta vårdtider, snabba möten med patienter, och därför krävs det att jag som sjuksköterska är trygg och fokuserad på mina arbetsuppgifter för att kunna ge en god och säker vård som patienterna är nöjda med. Jag som sjuksköterska vill även veta att mina patienter är trygga och välinformerade under vårdtiden, samt känner sig delaktiga i och kan påverka sin vård.

Intresset för personcentrerad vård väcktes under min utbildning till specialistsjuksköterska. Begreppet var centralt i utbildningen och sammankopplat med kärnkompetenserna. Därför blev begreppet personcentrerad vård rätt självklart för mig att använda i min magisteruppsats. Ett spännande begrepp som är aktuellt i dagens vård. I vården innebär det att vi som sjukvårdspersonal har en helhetssyn på patienten och gör patienten delaktig i "vårdteamet" och tillsammans skapa en god vård. Det är min tolkning av begreppet personcentrerad vård. Vad har du för tankar kring personcentrerad vård?

Under tiden som min magisteruppsats började ta form framkom det att patienterna som deltog både var nöjda och icke nöjda med sin information. Patienterna beskrev en önskan om mer personlig information, både muntlig och skriftlig. Vilket jag som sjuksköterska tolkar i att personcentrerad vård behövs för att kunna tillgodose detta behovet. Ett arbetssätt med personcentrerad vård ger eventuellt en välinformerad patient samt en patient som får information anpassad utifrån sig själv? Då patienten är en del i "teamet" kan informationen och vården styras tillsammans med gemensamma mål.

Under hösten som gått kom jag i kontakt med utbildningsmaterialet om personcentrerad vård som Vårdförbundet utvecklat och tagit fram i syfte av att alla ska kunna lära sig mer om personcentrerad vård. Här blev det en sammankoppling mellan min magisteruppsats och min arbetsplats, att kunna arbeta tillsammans med mina kollegor för att närma oss ett mer personcentrerat arbetssätt. En möjlighet att tillsammans förbättra och utveckla vården med våra patienter.

Utbildningsmaterialet som Vårdförbundet tagit fram innebär att cirka 6-12 person bildar en studiecirkel och genomför fem träffar med olika teman inom personcentrerad vård. 25 januari hade vi vårt första möte i vår studiecirkel med en gemensam uppstartsdag med andra kliniker i Region Kronoberg. En givande eftermiddag där tankar, kunskap, erfarenheter i gruppen sammanlänkades med teoretiska begrepp för att öka förståelsen för personcentrerad vård.

Nu väntar ytterligare fyra träffar för vår grupp och det är med spänning jag väntar på vad denna vägen ska leda oss!"