Vårdförbundets verksamhet - vad är viktigt för dig?

Kvinna skriver och har mobil och dator framför sig.

Nu ber vi om dina synpunkter och förslag inför vår verksamhetsplanering 2019 och framåt genom en enkät. Vi vill veta hur DU tycker att Vårdförbundet ska driva verksamheten och vad som ska prioriteras.

På Kongressen som genomfördes i maj fattades flera olika beslut gällande Vårdförbundets verksamhet inom följande områden:

 • Hållbart Yrkesliv
 • Yrke, Karriär och lön
 • Hälso- och sjukvård
 • Medlemsutveckling

Ditt svar är mycket värdefullt för vårt arbete och du svarar helt anonymt. Skicka in ditt svar senast den 5 oktober.

Enkät inför planering av verksamheten 2019

1. Vilket område tycker du är viktigast?

Här beskriver vi våra tankar kring dessa områden och vilka faktorer vi ser som viktiga. 

Vi kommer arbeta med alla fyra områden under året men för att veta hur du som medlem prioriterar dem ber vi dig rangordna (om du vill och kan) de fyra områdena från 1-4, där 1 är det du tycker är viktigast och 4 är det du tycker är minst viktigt i Vårdförbundets arbete.  

Hållbart yrkesliv:
Viktiga faktorer som Vårdförbundet ser är hälsosamma arbetstider som bland annat innebär mer tid för återhämtning vid nattarbete, rätt till raster, rätt till semester och föräldraledighet, bättre scheman och andra villkor. Vi ser detta som en förutsättning för att kunna säkra bemanning och kompentensförsörjning på lång sikt.

Yrke, karriär och lön:
Vår kunskap ska värderas rätt. Viktiga faktorer som Vårdförbundet ser: Tydliggöra karriärvägar för våra fyra yrken, tydlig löneutveckling och högre livslön, få bort pensionsklyftan mellan män och kvinnor.

Hälso- och sjukvård: 
Viktiga faktorer som Vårdförbundet ser: Våra professioners kunskap ska vara det som ligger till grund för utvecklingen av vården. Vården ställs om och blir personcentrerad.

Medlemsutveckling:
För att kunna påverka behöver vi vara många. Många medlemmar ger kraft och mandat vid förhandlingar med arbetsgivare och påverkan på beslutsfattare.

2. Påverkan på beslutsfattare och arbetsgivare?

Så här tycker jag att Vårdförbundet ska arbeta för att påverka beslutsfattare och arbetsgivare för att:

 • Uppnå hälsosamma arbetstider, på kort respektive lång sikt
 • Tydliggöra och möjliggöra karriärvägar för alla fyra professioner
 • våra fyra professioner värderas rätt och får en löneutveckling med målet är att våra yrken ska ha 30 procent högre livslön, jämfört med idag.
 • Vården ska bli personcentrerad
 • våra fyra professioners kunskap ligger till grund för vårdens utveckling.

3. Stöd till förtroendevalda

Även om du inte är förtroendevald får du gärna komma med idéer om hur förtroendevalda kan stödjas, alternativt så hoppar du över denna fråga.

Så här tycker jag att Vårdförbundet ska arbeta för att ge dig som förtroendevald stöd och kunskap om:

 • Hälsosamma arbetstider
 • hur du i ditt uppdrag kan verka för att våra professioner erbjuds karriär, bra lön och löneutveckling.
 • Personcentrerad vård

4. Stöd till dig som medlem

Så här tycker jag att Vårdförbundet kan ge dig som medlem stöd och kunskap för att du ska:

 • få en yrkeskarriär med bra lön och löneutveckling
 • kunna arbeta personcentrerat
 • kunna ta plats i vårdens utveckling

5. Det här är mitt förslag på hur Vårdförbundet kan arbeta för att nå de i våra yrken som ännu inte är medlem.

6. Detta tror jag krävs för att fler ska vilja vara medlem i Vårdförbundet

7. Detta är varför jag anser det är viktigt att vara medlem i Vårdförbundet

8. Kommunikationskanaler

Vi använder flera kommunikationskanaler för att nå ut med information till dig som medlem. Vilka kanaler använder du/vill du använda för att se och få information från Vårdförbundet i Kronoberg? (flera val möjligt)

9. Mötesplatser

Vi träffar medlemmar på olika platser och i olika forum.

Hur önskar du möta Vårdförbundet? (flera val är möjligt)

10. Berätta gärna hur du önskar få information från och möta Vårdförbundet.

Hur gammal är du?
Här finns jag
Jag är, eller har varit, förtroendevald i Vårdförbundet?