Vårdförbundets verksamhet - vad är viktigt för dig?

Kvinna skriver och har mobil och dator framför sig.

Nu ber vi om dina synpunkter och förslag inför vår verksamhetsplanering 2019 och framåt genom en enkät. Vi vill veta hur DU tycker att Vårdförbundet ska driva verksamheten och vad som ska prioriteras.

På Kongressen som genomfördes i maj fattades flera olika beslut gällande Vårdförbundets verksamhet inom följande områden:

 • Hållbart Yrkesliv
 • Yrke, Karriär och lön
 • Hälso- och sjukvård
 • Medlemsutveckling

Ditt svar är mycket värdefullt för vårt arbete och du svarar helt anonymt. Skicka in ditt svar senast den 5 oktober.

Jag vill bidra till verkamheten i Kronoberg

Det här tycker jag att Vårdförbundet ska göra för att
för att:

 • Uppnå hälsosamma arbetstider, på kort resp. lång sikt
 • Tydliggöra och möjliggöra karriärvägar för alla fyra professioner
 • Våra fyra professioner ska värderas rätt och få en löneutveckling med målet är att våra yrken ska ha 30 procent högre livslön, jämfört med idag.
 • Vården ska bli personcentrerad
 • Våra fyra professioners kunskap ligger till grund för vårdens utveckling.

Så här tycker jag att Vårdförbundet kan:

 • få en yrkeskarriär med bra lön och löneutveckling
 • kunna arbeta personcentrerat
 • kunna ta plats i vårdens utveckling

Det här är mitt förslag på hur Vårdförbundet kan arbeta för att rekrytera de i våra yrken som ännu inte är medlemmar

Detta tror jag krävs för att fler ska vilja vara medlem i Vårdförbundet

Det här är viktigt för MIG för att vara medlem i Vårdförbundet

Vilka kanaler använder du/vill du använda för att se och få information från Vårdförbundet i Kronoberg? (flera val möjligt)