Vårdförbundet avdelning Kronobergs Stipendium till sjuksköterskestudenter

Medaljer mot rosa bakgrund

I samband med examensceremonin, höst- respektive våravslutning, delar Vårdförbundet avdelning Kronoberg ut ett stipendium till sjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Stipendiet är på 5000 kr och delas ut till den student som har examensarbetet inom Vårdvetenskap som bäst svarar upp mot de fastställda kriterierna.

Vid bedömningen av examensarbetet kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, samt nedan nämnda kriterier. Ansökan ska vara avdelningen tillhanda senast den 13 december 2019.

Kriterier för stipendium:

  • Sökande skall vara studerandemedlem i Vårdförbundet (medlemskapet skall påbörjas senast det datum som stipendieansökan inlämnas)
  • Ämnet för examensarbetet skall röra säker vård
  • Examensarbetet ska syfta till att förbättra vården
  • Examensarbetet ska kunna stimulera till vidare förbättringsarbeten
  • Examensarbetet ska vara avslutat och blivit godkänt före examensdagen
  • Om examensarbetet har fler än en författare så delas stipendiesumman lika mellan dessa

Länk till ansökningsblankett.

Ansökningsblanketten och ett exemplar av examensarbetet mailas, eller skickas till:

Vårdförbundet avdelning Kronoberg
Norrgatan 15
352 31 Växjö

info.kronoberg@vardforbundet.se

Stipendieutdelning sker på examensdagen i samband med examensceremonin av ordförande för Vårdförbundet avdelning Kronoberg.