Tre kvinnor sitter vid ett bord vända mot varandra. Alla har kaffekoppar. En har uppsatt ljust hår, en har mörkt kort hår och glasögon och en har ljust kort hår och sitter med ryggen mot kameran. Två har vita tröjor, en har vit rock.

Här samlar vi material och information som rör årets löneöversyn.

Region Kronoberg

Överläggningsprotokoll från löneöversynen 2020 samt avstämningen från 2019 med Region Kronoberg finns att läsa nedan.

Kommunerna i länet

Överläggningsprotokollen från kommunerna kommer att publiceras nedan när de inkommer till kansliet.