Malin och Nicole är årets stipendiater

Vårdförbundet Kronoberg uppmärksammar varje år studenter som tar examen genom att dela ut stipendium värt 5000 kronor till det bästa examensarbetet. Den 17 januari delades årets stipendium ut i Växjö domkyrka.

Nicole Kukuruzovic och Malin Tydjesjö är nyexaminerade sjuksköterskor och författare till det vinnande examensarbetet med titeln "Att ställa frågan om hot och våld i nära relationer till patienter: - En kvantitativ enkätstudie om sjuksköterskors rutiner".

Uppsatsen lyfter viktiga resultat som kan användas ute i verksamheter där sjuksköterskor finns, men även på sjuksköterskeutbildningen. Med på bilden är även Camilla Ivarsson och Jenny Gustafsson från avdelningsstyrelsen i Kronoberg.

Grattis Nicole och Malin, och lycka till i världens bästa yrke!