Det här är utdrag från hälsningen som avdelningsstyrelsen skickade ut till alla medlemmar inför sommaren. Ja nu är vi här igen, så redo för en efterlängtad och välförtjänt semester. Och som vanligt är det en kamp att få ihop den lagstadgade rätten till fyra veckors sammanhängande semester...

Semester

Inför semestern för ett år sedan var det många medlemmar som hörde av sig för att man inte fått besked om beviljad semester i tid eller otydligheter kring beviljandet. I år verkar det som semestrarna beviljats i tid men med en planering som inte riktigt håller, eller är väldigt skör.

Vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Läs mer i Vårdförbundets FAQ om semester  


Viktigt!

Om förutsättningarna förändras och det blir aktuellt för arbetsgivaren att återkalla eller flytta redan beviljad semester, icke påbörjad semester eller avbryta påbörjad semester behöver vi ha kännedom om detta, det ska förhandlas. Den informationen har arbetsgivarna.

Vi har, för att säkra upp den här processen bett arbetsgivaren att skicka en sådan kallelse till oss i styrelsen. Någon av oss finns i tjänst hela sommaren.

Om du inte har fått din semester beviljad senast en månad innan den påbörjas behöver vi även ha kännedom om detta omgående.


HÖK 19 – Hur har det gått med vårt löneavtal i offentlig sektor?

Ja, nu har avtalsperioden på tre år snart löpt ut och ett viktigt arbete med att utvärdera avtalet har påbörjats. I Kronoberg har våra arbetsgivare kunna genomföra löneöversynerna och betala ut nya löner i planerad tid trots pandemin.

Vi har börjat sammanställa statistiken och titta på siffror och utfall. Vi konstaterar att vi haft många bra och nödvändiga dialoger med de olika arbetsgivarna även om vi ibland fått stöta och blöta, argumentera och vända på olika perspektiv, men vi har haft samsyn om avtalets intentioner.

Däremot har det varit väldigt olika ekonomiska förutsättningar men oavsett vilka pengar som funnits har man försökt leva upp till det som avtalet säger. Med olika framgång. Det innebär inte att allt är frid och fröjd, ibland precis tvärtom då lön engagerar, det är svåra frågor och det kräver ett idogt fortsatt arbete. Men det är viktiga steg som tagits, nu måste vi hålla i och fortsätta dialogerna.

Flera av er medlemmar har visat ett fantastiskt engagemang och medlemsaktivism genom att göra era röster hörda på olika sätt. Våra politiker har blivit uppvaktade och det har skrivits insändare i flera lokala medier och även i sociala medier, att ni bjudit in dem till era arbetsplatser med mera.

Så viktigt att våra röster får höras. TACK !


Här får du en liten inblick av den statistik vi sammanställt så här långt.

Nedan ser du en bild på utfall i % hos de arbetsgivare som omfattas av HÖK -19, det vill säga Regionen och våra kommuner. Det vi konstaterar är att majoriteten har kunna göra riktigt bra siffror något av de tre åren. Alla över det beryktade märket som i år är 2%. Det bekräftar att avtalet kan leverera.

Det är siffror som inte hade varit möjliga i avtal med fasta siffror, men det kräver ett stort lokalt arbete från oss alla. Det innebär också att det ser väldigt olika ut i landet. Tyvärr finns det exempel på flera håll i landet där det inte ser ut så här. Det finns både regioner och kommuner som gett under märket under pågående pandemi. Det är inte okej och det gör mig och många medlemmar i landet riktigt oroliga, arga och frustrerade.

Innan årsskiftet ska förbundsstyrelsen fatta beslut om HÖK -19 ska sägas upp och inför det är våra lokala utvärderingar avgörande.

Tyck till du också, ta gärna kontakt med oss och berätta hur du tänker!


Hur gick det med de 10 000 kronorna?

I vår avtalsrörelse stack vi ut hakan och krävde 10 000 kronor till särskilt yrkesskickliga. När avtalet var klart och det blev sifferlöst har vi varit tydliga med att vår målsättning är de 10 000 kronor för särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden.


Varför då?

När vi på började vår avtalsrörelse var vår lönestruktur väldigt sammanpressad. Det var för liten skillnad mellan den som är helt ny i yrket och den som är erfaren och i slutet av sitt yrkesliv, det vill säga en usel löneutveckling under ett yrkesliv som avtog redan vid 35 års ålder, efter 45 avtog den ytterligare.

Det var relativt få som nådde över 40 000 kronor när yrkeslivet avslutades. Vi ville flytta taket, skjuta iväg några för att andra ska ha möjlighet att komma efter.


Hur blev det i Kronoberg?

Vi har flyttat taket och ser nu en stor skillnad i antal personer som passerat 40 000 kronors-strecket och vi ser inga glastak. Det är glädjande och ökar förutsättningarna för en bättre löneutveckling för alla.

Men det är mycket kvar att göra då majoriteten ännu inte fått ta del av de satsningar som ändå gjorts, så - vi måste fortsatt fortsätta kavla upp ärmarna och jobba vidare.

Vi har hittills hunnit titta på de identiska individer vi följt under avtalsperioden det vill säga de som bedömts som särskilt yrkesskicklig alla tre åren och kan konstatera att det skiljer mycket. Någon kommun har endast kommit upp i ca 3 500 kronor i ökning på tre år men de har ändå en grundlön på över 40 000 kronor.

De kommuner som lyckats bäst är Ljungby som kommit upp i en ökning på 7 450- 7 800 kronor och Växjö 5 400 – 9 500 kronor.

I Regionen är vi inte klara med den statistiken då det är ett mycket större jobb att manuellt hitta de identiska personerna som varit särskilt yrkesskickliga alla tre åren på grund av att de är många, men här finns medlemmar som kommit upp i de 10 000 kronor och många strax i närheten. Detta tack vare den tilläggsbudget som kom 2020 med en satsning på 10,4% till särskilt yrkesskickliga. Det var 27% av medlemmarna som fick ta del av denna satsning.


Budget 2022

Sista månaderna har vi lagt mycket tid på att sätta oss in i budgetar runt om i länet och försöker göra så mycket avtryck vi kan, göra medskick, ställa frågor och kommentera för att se till man avsätter ekonomiska medel till bland annat löner men även kompetensutveckling och tillräcklig bemanning med rätt kompetens. Ifrågasätta hur man tar lärdom av pandemieffekter och säkerställer kompetensförsörjningen.

Det har varit många sådana möten med politiker i både regionen och i flera kommuner och vi fortsätter efter sommaren. Även om budgetar beslutas, tar ett viktigt internbudgetarbete vid som är väl så viktigt, hur pengar fördelas.


Övrigt

Närmare kronobergaren!

Vi ser till att involveras i den nära vården och ”Närmare kronobergaren”. Just nu har styrelsen en handlingsplan för "Närmare kronobergaren" på remiss från Regionen.

Om du vill veta mer om Nära vård finns det två stycken  30-minutersfilmer om just nära vård, som rekommenderas och som kan hjälpa till i tanken.

Våra professioner kommer vara jätteviktiga om en sådan omställning ska genomföras och vi ska med vår kunskap vara med och utforma den och ta plats.

Filmerna om Nära vård finns i Kunskapsrummet, HÄR


Årsmöte 24-29 september

Årsmötet i avdelning Kronoberg det här året blir liksom förra, digitalt. Årsmötet öppnar den 24 september och pågår till den 29 september.

Alla platser i avdelningsstyrelsen, som kongressombud och ersättare samt valberedare står till förfogande och ska väljas om.

Den 29 september är mötet i realtid och vi träffas tillsammans digitalt! 


Anna Seiborg Kidell
Ordförande Vårdförbundet, avdelning Kronoberg