Ordförande har ordet

En blommande smörblommar i närbild med gräs runt om sig

Efter en lång vinter är våren äntligen här med full kraft. Vid årsskiftet var jag redo att möta 2018 och var medveten om att det kommer bli ett intensivt, händelserikt och viktigt år. En del händelser är förutsägbara och går att förbereda sig på, andra är det inte utan behöver hanteras här och nu.

Valår

De händelser som vi vet ska ske under 2018 är att Vårdförbundet håller kongress och att det är valår. I avdelningsstyrelsen har vi regelbundit bjudit in politiker (från region och kommuner) till frukostmöten för att prata om Vård, Yrke och Villkor.

Vården är äntligen en het fråga i årets val och det utlovas mycket just nu. Vi bokar upp nya möten till hösten för att fortsätta samtalen, följa upp och hålla i.

Vad händer efter 9/9 med allt som utlovats? Samtalen som varit har handlat om utmaningar och möjligheter, främst har de haft lokalt fokus bland annat om kompetensförsörjning, bristen på våra yrkesgrupper, brist på specialistutbildad personal, framtidens primärvård, arbetsmiljö och E-hälsa. Vilka krav ställs på en arbetsgivare för att leva upp till de villkor som krävs för att vara den attraktiv arbetsgivare som man kan utvecklas hos och bidra med sin kunskap och kompetens genom hela yrkeslivet.

After vård

Som yrkesförbund tillika fackförbund för fyra legitimerade yrken som finns i välfärden och har ett starkt samhällsuppdrag har vi också tagit ansvar för att beskriva vad som behövs göras för att ta sig ur det besvärliga läge som råder inom hälso-och sjukvården idag. Ta tillfället i akt du också, kom och träffa våra politiker och ställ just dina frågor på vår årliga "After vård"  24/5 i Växjö och 30/5 i Ljungby. Det finns platser kvar, gå in via respektive länk så hittar du mer information samt anmälan.

Kongress

Kongressen är den stora och viktiga händelse som pågår just här och nu. Varför är kongressen så viktig?

Kongressen är Vårdförbundets högst beslutande organ och består av 190 ombud samt förbundsstyrelsen, alltså 201 medlemmar som ska fatta viktiga beslut om Vårdförbundets vilja och inriktning gällande lön, karriär, arbetsmiljö och andra villkorsfrågor för kommande fyra år.

Även organisation, stadga och ekonomi kommer avhandlas under de fyra dagar mellan 14-17/5 som kongressen pågår. Alla medlemmar kan påverka kongressens innehåll genom att skriva motioner och det har inkommit över 200 stycken som förbundsstyrelsen berett och som ligger till grund för alla viktiga beslut.

Kongressombuden väljs på årsmötet och antalet bestäms utifrån antal medlemmar respektive avdelning har. I Kronoberg är vi 4 stycken ombud samt lika många ersättare.

Vi ska även under dessa dagar välja ny förbundsstyrelse, avtalsråd, förtroendevalda revisorer och nationell valberedning.

Höjda Ob-ersättningar

Jag vill också påminna och informera om höjda ob-ersättningar för alla medlemmar inom SKL-området d.v.s. Region/landsting och kommun. Det är inte helt tydligt i AB (allmänna bestämmelser) från vilket datum höjningar av Ob-ersättning ska gälla. Vårdförbundets uppfattning har varit att höjda ersättningar gäller från 1/1 2018 och 2019. Men efter överläggningar med SKL under våren har parterna enats om att Ob-ersättningarna höjs från 1/4 respektive år.

Rekryteringskampanj

Avslutningsvis gläds jag åt att Vårdförbundet är ett växande förbund och vi ska fortsätta att växa. Vi har precis påbörjat en rekryteringskampanj. Läs mer om kampanjen, ob-ersättningar, vad som gäller inför sommarsemestern, kongresshandlingar med mera på vår webbsida.

Tack för ordet!

Anna Seiborg Kidell, avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg