Nya löneavtalet - hur blev det och vad händer nu?

Hur gick förhandlingarna till och vad innebär det nya avtalet? Vad är nytt och hur ska det tillämpas på din arbetsplats? Här får du svaren.

Här kan du läsa en kortfattad sammanfattning och information om nuläge. ”Kortfattad” med  viss reservation då det är mycket information. Det handlar om vårt nya löneavtal, HÖK 19, och berör dig som just nu har en anställning inom SKL och Sobona-verksamhet, det vill säga i region eller kommuner i Kronoberg.

Investera några minuter och sätt dig in i vad löneavtalet innebär för dig.