Hälso- och sjukvården gör stor skillnad för kronobergarna varje dag. Här står vi inför stora utmaningar. Antalet äldre i vårdintensiv ålder tillsammans med den yngre delen av befolkningen ökar stadigt samtidigt som andelen i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning.

Här kan du ta del av Region Kronobergs remiss - Handlingsplan närmare Kronobergaren samt remissvaret från Vårdförbundets avdelning Kronoberg. 

Styrelsen har jobbat med regionens utkast på handlingsplan Närmare Kronobergaren och lämnat ett remissvar på den. En del av de frågeställningar och synpunkter vi fört fram kommer vi även prata vidare med,  och få ytterligare tankar från förtroendevalda på arbetsplatsen, när vi har nästa digitala möte med i oktober.

Remiss - Handlingsplan Närmare Kronobergaren 2021-2030.docx

Remissvar handlingsplan Närmare kronobergaren.docx