Personcentrerad vård fokus på Vårdförbundets ledarprogram

Vårdförbundets ledarprogram 2019 är genomfört och från Kronoberg har cheferna Marie Karlsson Jensen och Jenny Lundell deltagit och genomfört varsitt projekt med fokus på personcentrerad vård.

Under utbildningen får du som chef och ledare en fördjupad kunskap om personcentrerad vård och det personcentrerade ledarskapet. Du får också träffa chefs- och ledarkollegor från hela landet och utbyta erfarenheter.

Jenny Lundell är avdelningschef på barnkliniken i Växjö. Jennys projekt heter Genom ett personcentrerat förhållningssätt kommer du närmare barnet.

Syfte med förbättringsarbetet är att beskriva, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, hur  barnet och familjen kan få ökad delaktighet i  skapandet av en individuell vårdplan.

Marie Karlsson Jensen är enhetschef för sjuksköterskor i omsorgsförvaltningen Växjö kommun. Maries projekt heter Ett ändrat perspektiv.

Syftet är att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad genom att personer som arbetar på särskilt boende i Växjö kommun ska få mer kunskap om Personcentrerad vård och tillämpa kunskaperna i praktiken.

Här kan du läsa om alla de personcentrerade projekten som är resultatet av Ledarprogrammet 2019

Nu går det även att anmäla sig till nästa kurs i ledarprogrammet.