Pengar i en burk och i tre staplar

Vi har verkligen försökt fira och sprida Region Kronobergs goda exempel från 2020, i både länet och landet, visa att det inte var avtalet det är fel på för det kan faktiskt leverera.

I våra fortsatta dialoger med politikerna har vi påtalat att det var en väldigt viktig och nödvändig satsning men att det bara var en början. Det behöver verkligen få fortsätta i den riktningen avtalsperioden ut dvs 2021 som ett avstamp. Vi hade nog inte räknat med att få lika mycket pengar men tillräckligt för att fortsätta den satsning som påbörjats.

 

Satte kaffet i halsen när vi i förra veckan tog del av personalutskottets prioriteringar inför löneöversynen 2021. Vet inte hur många som har tagit del av denna information men vi blev uppriktigt besvikna, arga och mycket oroade. År 201 9 i repris? 

 

Onsdagen 20/1 2021 läste vi på Regionens hemsida:

Prioriteringarna satta för årets löneöversyn

4,4 miljoner kronor satsas på medarbetare i vården i årets löneöversyn. Det beslutade regionstyrelsens personalutskott i dag. ”Det känns bra i dessa pandemitider”, säger Sven Sunesson (C), ordförande i personalutskottet.

Personalutskottet beslutade att samtliga yrkesgrupper får en uppräkning med i genomsnitt märket, det vill säga cirka 2 %. Därutöver görs en del särskilda satsningar på framför allt vårdpersonal.

Det känns bra att i dessa pandemitider kunna göra en stor satsning på sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom vården, säjer Sven Sunesson (C), regionråd och ordförande i personalutskottet.

2019 började ett nytt avtal gälla för Vårdförbundet och därmed för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor med flera yrkesgrupper. Prioriteringen i avtalet är att öka lönespridningen genom att satsa på särskilt yrkesskickliga inom respektive yrke.

År 2019 gjordes för dessa yrkesgrupper en mindre satsning på 2,6 %, som följdes upp av en stor satsning på 5,2 % år 2020. Region Kronoberg var dessutom tidiga med att genomföra löneöversynen vilket gjorde att Vårdförbundets medlemmar fick ny lön tidigt 2020, något många regioner inte hann med under pandemin.

Nu följer vi upp den stora satsningen från 2020 med en mindre satsning 2021 som omfattar 4,4 miljoner kronor och ger i genomsnitt 2,6 % ytterligare i lönesatsning. Totalt under tre år ger detta en ökning jämfört med 2018 års lön på drygt 10,7 % för vårdförbundets yrkesgrupper, konstaterar Sven Sunesson

 

Så vi backar bandet ett år tillbaka - då kunde vi gladeligen ta del av informationen nedan:

Den 23/1 2020 kom en pressrelease från alliansen

 Vårdförbundets nya avtal som blev klart i juni 2019 innebär att regionen ska premiera särskilt yrkesskickliga. För att kunna göra denna satsning utan att samtidigt ta pengar från övriga medlemmar krävs det extra medel. Alliansen föreslår därför en satsning 2020 på 18 miljoner (med helårseffekt 25 miljoner).
 
- Med dessa pengar ger vi våra chefer en rimlig chans att satsa på att uppfylla avtalet och samtidigt även ge övriga medarbetare en bra löneutveckling vilket är viktigt för oss, kommenterar personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C)

 

I ett gemensamt pressmeddelande tidig höst 2020 formulerade vi följande:

En lyckad lönesatsning

I samband med den tilläggsbudget som beslutades i februari 2020, presenterade Alliansen i Region Kronoberg en satsning för att verkställa det nationella avtal som träffats med Vårdförbundet om en lönesatsning på de särskilt yrkesskickliga, det handlade om 18 miljoner. Nu kan vi se resultat av satsningen och Region Kronobergs förutsättningar att rekrytera och behålla personal har blivit förbättrade.

 

- Det är roligt att se att avsatta pengar har kunnat ge resultat och bidra till att nå de mål som vi satt upp, kommenterar Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

 

Satsningen är viktig för regionens attraktivitet som arbetsgivare, vilket är av högsta vikt när det råder brist på livsviktiga legitimerade yrkesgrupper, inte minst när det gäller att skapa stabila team och bra arbetsmiljö. Med denna lönesatsning ökar möjligheten att göra lönekarriär och vi visar att erfarenhet och särskild yrkesskicklighet lönar sig.  Nu är det viktigt att fortsätta med satsningen och följa upp resultatet regelbundet, vilket vi avser göra under mandatperioden.

 

 

I en intervju i Dagen Samhälle 7 december 2020 säger Regionstyrelsen ordförande Mikael Johansson:

 

– Vi hade lite dåligt samvete för att vi det första året under avtalsperioden inte hade avsatt några pengar för de särskilt yrkesskickliga. I flera år har vi pratat om att få till en bättre lönespridning, men det har inte blivit av förrän nu, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg.

 

Varför är det viktigt för er att satsa mer pengar på de särskilt yrkesskickliga?
– Det ska löna sig att vara kvar och göra ett bra jobb. Vi vill inte att våra duktigaste sjuksköterskor ska byta arbetsgivare för att de ska få upp sin lön.

 

Ja vad ska man säga?

Anledningen till att vi väljer sifferlösa avtal är att öppna upp för möjligheten att ge arbetsgivare fria händer att göra vad som behövs för att bemanna verksamheterna med Vårdförbundets yrkesgrupper. Vi ska inte sätta upp hinder i form av fasta siffror.

Vi vet att de kommer säga att sett på hela avtalsperioden är det ett mycket bra resultat, att Vårdförbundet fått 10,7% på en treårsperiod, men det räcker inte.

Det räcker inte pga. att man som huvudman inom hälso-och sjukvård är enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldig att bedriva trygg och säker vård. Ekonomi är inget skäl till att inte kunna göra det, därför hävdar vi att industrins märke inte går att utgå från.

Nu väljer de alltså ändå att använda sig av just märket och kalla de 0.6 procenten för en satsning! Helt obegriplig retorik faktiskt och timingen är riktigt dålig.

De insatser som våra yrkesgrupper bidragit med, avstått från fritid, ställt sina resurser till förfogande och gett sitt yttersta för att vårda svårt sjuka eller finnas till hand för människor som på olika sätt drabbats under pandemin, värderas alltså inte mer! Samtidigt är behovet större än någonsin här och nu men, också lång tid framöver.

I alla samtal vi har och haft med medlemmar och förtroendevalda i närtid, om vad som är viktigt att skicka med oss när vi möter både tjänstemän och politiker, så säger alla – Vi måste få vila och återhämtning, men våra insatser måste också värderas.

Det är Vårdförbundets fyra yrkesgrupper som stått i fronten, beskrivits som hjältar och varit nyckelpersoner i denna kris (inte själva såklart), brist på dem ger förödande konsekvenser har både IVO och Corona-kommissionen slagit fast.

Samma yrkesgrupper som år efter år har oerhört svårt att få sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande semester tillsammans med familjen under årets ljusaste månader. Istället “erbjuds” man sälja semester för att verksamheterna ska gå runt.

Samma yrkesgrupper som också nu ska genomföra en gigantisk apparat med massvaccination.

Samma yrkesgrupper det redan innan pandemin råder stor brist på och där kostnader för hyrpersonal ökar mest.

Samma yrkesgrupper som måste finnas där för att ta hand om vårdskulden men som också har en stor arbetsmiljöskuld innestående.

Tänker också på alla lönesättande chefer som varje dag tampas med att bemanna sina verksamheter. De sa efter 2019 att de aldrig ville vara med om detta igen. Att få så lite pengar att göra något trovärdigt med när behovet är så stort.

Vi tog såklart en omedelbar kontakt med regionstyrelsens ordförande samt personalutskottets ordförande och bemötte deras prioritering och ville ha en förklaring. Den 21/2 hade vi möte med Socialdemokraterna  och den 22/1 med Moderaterna och framförde vår besvikelse och de konsekvenser vi är oroliga för, men som styrande politiker får ta ansvar för. Vi får inga svar på hur de tänker om effekterna vi är oroliga för varken vad det gäller för vården eller för medarbetarna.

Regionstyrelsens ordförande menar att det finns inga pengar och ingen kunde förutse en pandemi. Vi ska uppfatta denna prioritering som en satsning trots allt.

Vi har gjort tydligt att den retoriken får de stå för själva men den blir svår för dem att motivera för våra medlemmar.

Det saknas mod och förmåga att hålla i och tänka mer långsiktigt tydligen.

Vi i styrelsen kommer på alla sätt vi kan fortsätta påverka och fortsätta samtal med politiker och tjänstemän. Men du kan också hjälpa till att berätta om dina tankar och reaktioner så vi tillsammans har en stark och tydlig röst. Våra politiker är valda av oss och fått ett förtroende. Därför är det viktigt att de lyssnar in vad medlemmar i det fack och yrkesförbund som organiserar flest medlemmar i Region Kronoberg har att säga. Ta gärna en kontakt med någon av oss så vi kan hjälpas åt med hur vi mobiliserar kraften bäst.

 

Styrelsen Vårdförbundet Kronoberg genom Anna Seiborg Kidell avdelningsordförande.