Vi vill förtydliga och påminna om den information som finns i Region Kronobergs semesterförmåner om förskjutning av semester utanför juni-augusti.

Vi brukar få till oss frågor om detta efter varje sommar och ser att det finns behov av att göra dig uppmärksam på detta under rådande omständigheter.

Vi vet av erfarenhet från tidigare år att det inte framgått tydligt och när det uppmärksammas så blir det en stor besvikelse, därav denna påminnelse. 

Detta är en kortare text för allmän information.

Vid frånvaro under de veckorna medarbetaren har förskjutit sin semester för att arbeta sker en reducering av förmånen, till exempel vid VAB och sjukskrivning.

Semesterförmånen gäller under förutsättning att inte komp-, flex- eller tjänstledighet läggs ut under semesterperioden.