Rosa tygskor på sten

Sommar och semester även i år. För många av oss är semesterplanering även i en tid utan pandemi, en tid av frågetecken, oro, ovisshet och frustration men i år är det kanske extra svårt. Hur tänker arbetsgivaren och vad tycker Vårdförbundet?

Senaste nytt: Protokoll överläggning semester

 

Vårdförbundets utgångspunkt är att semester ska ges 4 veckor sammanhängande under perioden juni-augusti. Våra medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av Covid-19 eller vård som ska hanteras som fått skjutas upp.

Nu mer än någonsin behöver du få semester, vila och återhämtning. Semesterlagen och kollektivavtal gäller även under en pandemi och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller.

I Regionen har vi begärt och påbörjat en överläggning där Vårdförbundet gett sin syn på huvudsemesterförläggning och övriga villkor i samband med semester under semesteråret 2020. 

Det vill säga:

Tidpunkt för beviljandet av semester, förläggning av semester, förändringar av beviljad semester, avbruten semester och kompensation i samband med detta.

Överläggningen fortsätter 3 juni,  då arbetsgivaren ska redovisa sin syn.

I kommunerna har vi underhandskontakt allt eftersom frågorna kommer till oss men ingången och förutsättningarna är detsamma.

Eventuella ersättningar för extrapass eller för att senarelägga sin semester är ensidiga arbetsgivarerbjudanden där överenskommelse görs med arbetstagaren.

Vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Läs och ta del av information och FAQ angående semester på vår hemsida som är väldigt bra. 

Viktigt!
Om det blir så att förutsättningar förändras och det blir aktuellt för arbetsgivaren att återkalla/flytta redan beviljad icke påbörjad semester alternativt avbryta påbörjad semester behöver vi ha kännedom om det och det ska förhandlas. Denna information har arbetsgivarna. Vi har för att säkra upp denna process sagt till arbetsgivaren att mejla en sådan kallelse till oss.

Om du inte har fått din semester beviljad senast en månad innan den ska påbörjas behöver vi också ha kännedom om detta omgående. Ta kontakt med någon i styrelsen på info.kronoberg@vardforbundet.se

Var rädd om dig - Du är viktig!