Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej medlem i Vårdförbundet!

Året som gått har för många varit tufft. Professionsvardagen har innehållit bemanningsbekymmer, vårdköer, dålig arbetsmiljö, stillastående kompetensutveckling och låga löner.

För andra har det varit ett bra yrkesår med god bemanning och en bra och stimulerande arbetsmiljö, där lönevärderingen har avspeglat kunskap, kompetens och ansvar. Oavsett så är det nu dags att se tillbaka på ett år fyllt med fackligt engagemang i våra vardagsnära frågor och i början på nyåret kommer ni att få ta del av avdelningsstyrelsens årsberättelse.

Uppdatera dina medlemsuppgifter

I dagsläget vet vi inte om vår huvudöverenskommelse med SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer att förlängas eller om vi måste välja att säga upp detta och därmed närma oss en avtalsrörelse som kan innebära olika  konflikthandlingar. Vi vill därför be dig att se över dina kontaktuppgifter i medlemsregistret, så att vi lätt kan nå dig om det blir konflikt och gärna att du har en e-postadress registrerad som inte är arbetsgivarens. Följ gärna vad som händer i avtalsbloggen.

Vårdförbundet finns för medlemmarna

När det är extra tufft i din verksamhet eller det pågår förändringsarbete eller när det händer positiva eller negativa saker, så tveka aldrig att höra av dig till styrelsen eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420420. Vi är vården, och tillsammans kan vi förändra för våra medmänniskor, både patienter och kollegor. Genom den förtroendevalda/skyddsombudet på din arbetsplats så kan vi tillsammans driva frågor utifrån det verksamhetsnära och patientnära perspektivet!

Drivkrafter 2019

Min nyårsönskan inför 2019 är att alla medlemmar kan känna hur positivt det är att vara med och påverka den verksamhet som vi arbetar i och de förutsättningar som vi behöver för våra livsviktiga arbetsuppgifter och ansvarsområden!

Vårdförbundet vill vara den samlande och pådrivande kraften för medlemmarna, oavsett om din arbetsplats finns i landsting, region, kommun, privat, eget företagande, om du är yrkesaktiv, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, chef och ledare, pensionär, studerande eller mellan jobb.

I Kalmar län kommer avdelningsstyrelsen tillsammans med dig att fortsätta driva löneökning för livsviktiga yrkesgrupper och ansvarsområden, specialisttjänster och en tjänstestruktur som bidrar till rätt kompetensförsörjning, personcentrerad vård som förhållningssätt, magnetmodellen som ledarskapsmodell och rätten till en hållbar arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider!

Jag vill med hela mitt engagerade hjärta önska dig en härlig och God Jul och ett Gott Nytt År! Jag ser fram emot att mötas under 2019.

Varma hälsningar

Tora Elfversson Dahlström Ordförande Vårdförbundet i Kalmar län

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -