Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nu ska det bli löneverkstad!

Den 14 juni kommer förbundsordförande Sineva Ribeiro till Kalmar län för att träffa medlemmar och prata om det nya avtalet som slutits med arbetsgivarna SKL och Sobona. Ta chansen att träffa eller lyssna till Sineva!

Den 16 maj skrev Vårdförbundet och SKL (Sveriges kommuner och landsting) under den nya huvudöverenskommelsen, HÖK19, som bl a innehåller vårt löneavtal. Ny lön kommer att betalas ut retroaktivt från 1 april 2019.

Tillsammans ska vi åstadkomma:

  • En särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga och en god löneutveckling för alla! Vårdförbundets medlemmar ska ha möjlighet till en bra lönekarriär.
  • Alla medlemmar ska ha ett arbetstidsmåttet på högst 34 timmar och 20 minuter vid ständig nattjänstgöring, oavsett verksamhet (här saknades förut kommunerna och vissa kommunala bolag).
  • I samverkan ska vi uppnå fungerande processer kring hälsosam arbetstidsförläggning och möjlighet till karriärvägar och lönekarriär. 

Det här händer nu

För dig som arbetar i kommun: Tillsammans med den förtroendevalda som sitter i central samverkan i kommunen kommer ett lokalt avtal att skrivas, LOK19, och därefter så kan arbetet med lönerevision för den nya lönen 2019 fortsätta.

För dig som arbetar inom Region Kalmar län: Vårdförbundet har påbörjat dialog kring det lokala avtalet, LOK19, med arbetsgivaren. Arbete med en gemensam definition av  begreppet ”särskilt yrkesskicklig” sker genom workshop den 20/6 och ska vara klart den 12/8. Därefter startar de lokala processerna kring lönesättning och lönesättande samtal.

Läs mer om avtalet på Vårdförbundets webbplats.

Delta i mötet med Sineva

Det fysiska mötena äger rum den 14 juni i lokal Spegeln på Länssjukhuset i Kalmar. Du kan även ansluta via videomötesrum Cisco: mote2@regionkalmar.se

För att så många som möjligt ska kunna få del av information och diskussion så kör vi i halvtimmespass, hoppas att just Du kan vara med. Välkommen att delta kl. 11.00, 11.30, 12.00 eller 12.30.

Välkommen!

Avdelningsstyrelsen Kalmar län / Tora Elfversson Dahlström, avdelningsordförande

Nominera till lediga förtroendeuppdrag i Kalmar län

Vilka är dina hjärtefrågor? Låt tankar och åsikter bli till engagemang och gör skillnad. Nu behövs förstärkning till uppdragen styrelseledamot, kongressombud och valberedare. Du kan nominera dig själv eller någon annan.

Läs mer och nominera senast 8 september!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -