Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej Förtroendevald och skyddsombud i Vårdförbundet!

Det närmar sig nytt år och nya utmaningar och vi vill säga stort tack för det gångna året! Många av er har fått kämpa både i den tuffa professionella vardagen och i ert ansvarsfulla förtroendeuppdrag, bra jobbat!

Avtalet med SKL

I dagsläget vet vi inte om vår huvudöverenskommelse med SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer att förlängas eller om vi måste välja att säga upp detta och därmed närma oss en avtalsrörelse som kan innebära olika konflikthandlingar. Vi vill därför be dig att se över dina kontaktuppgifter i medlemsregistret, så att vi lätt kan nå dig om det blir konflikt och gärna att du har en e-postadress registrerad som inte är arbetsgivarens. Om du vill så finns  möjlighet att göra en kontaktaffisch att sätta upp på arbetsplatsen.

Stöd och information till dig

När det är extra tufft i verksamheten, när det pågår förändringsarbete eller händer positiva eller negativa saker, så tveka aldrig att höra av dig till styrelsen eller Vårdförbundet Direkt. Vi är vården 💗 och tillsammans kan vi förändra för våra medmänniskor, både patienter och kollegor. Som hjälp för skyddsombudets viktiga arbete finns på Arbetsmiljöverkets hemsida information kring de åtgärder gällande arbetstider och arbetsmiljö som du som skyddsombud kan kräva. Det är också av stort värde att känna till hur lagen ser på din ställning som förtroendevald.

Förtroenderåd 2019

Min önskan inför 2019 är att alla förtroendevalda, tillika skyddsombud kan känna hur positivt det är att vara med och påverka den verksamhet vi arbetar i och de förutsättningar vi behöver för våra livsviktiga arbetsuppgifter och ansvarsområden. Jag hoppas att just du kommer på förtroenderåden så att vi får möjlighet att träffas och bilda nätverk där vi delar kunskap och erfarenheter. Här får du och de medlemmar som du representerar den senaste informationen samt utökad kunskap i fackliga frågor.

Enligt planeringen kommer vi den 22 januari ha vidareutbildning och diskussion kring lön och den 11 april kommer det att handla om arbetsmiljö och sommarsituationen.

Med detta vill jag önska Dig en härlig och God Jul och ser fram emot att mötas under 2019!

Varma hälsningar

Tora Elfversson Dahlström,  Ordförande Vårdförbundet i Kalmar län

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -