Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej barnmorska och medlem i Vårdförbundet!

Datumet för röstning kring om Barnmorskeförbundet ska bilda egen fackförening närmar sig med stormsteg. När vi sågs senast på guldkantsmöte så funderade vi kring hur de olika alternativen ter sig på nationell och lokal nivå och vi ritade följande:


Bilden ovan visar hur Vårdförbundet förhandlar på nationell nivå direkt med SKL. Vi har ett huvudavtal som heter HÖK16 och i detta förhandlar vi exempelvis lön och arbetstider och har stöd i varandra eftersom vi är 4 yrkesgrupper med dygnet-runt-arbete och höga krav på kompetens och ansvar inom hälso- och sjukvården. I detta avtal har vi fått ner veckoarbetstiden för den som jobbar 20% natt till 36,20 och för den som jobbar 30% natt så blir veckoarbetstiden 34,20. Om Barnmorskeförbundet blir fackförbund så finns inte detta förhandlat.

Barnmorskeförbundet som eget fackförbund har en mycket längre resa för att förhandla på nationell nivå med SKL och behöver för varje steg övertyga andra fackförbund om att deras fråga är viktigast. Det betyder att om Barnmorskeförbundet blir ett eget fackförbund, så kommer de att tillsammans med 13 andra förbund att ingå i SRAT. De 14 förbunden här måste komma överens om vilka huvudfrågor som SRAT ska driva och det är viktigt att tänka på att det endast är bara Barnmorskeförbundet som har medlemmar som jobbar dygnet runt och har höga krav gällande kompetens och ansvar inom hälso- och sjukvården. De andra 13 fackförbunden har helt andra frågor som de tycker är viktigast att förhandla. Se bilden nedan.

Därefter så är det inte heller SRAT som förhandlar med SKL, utan det gör Akademikeralliansen (och vi är nu 3 steg från att prata med SKL och inte 1 steg som med Vårdförbundet). I detta steg måste i så fall 17 andra yrkesgrupper/förbund övertalas att det är barnmorskornas frågor som ska förhandlas med SKL och inte de andras. När Barnmorskeförbundet vill förhandla löneavtal, eller att det ska vara 1 barnmorska per aktiv förlossning, så måste dessa frågor väljas ut av SRATs 14 förbund för att sedan gå vidare till att Akademikeralliansen med sina 17 förbund ska välja att prioritera barnmorskornas frågor för förhandling med SKL. Här behöver också tillskapas kunskap inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt att alla ska hålla med om att det är barnmorskornas lön som måste höjas rejält.

Vi diskuterade också kring vad som händer på lokal nivå i landstinget Kalmar län och här har Vårdförbundet ett eget mandat i varje samråd med arbetsgivaren och skyddskomitté, medan Barnmorskeförbundet som fackförbund för sin talan via SACO som i sin tur representerar 22 olika fackförbund och yrkesförbund.

Diskussionen gick vidare kring hur vi skapar en tydligare professionsgrund för barnmorskor i Vårdförbundet och hur vi säkrar professionens förslag till förbättringar inom lön, karriär och arbetstider. Vi pratade om samspelet mellan medlem och förtroendevald och om närheten till avdelningsstyrelsen. Ni har tidigare haft en barnmorskekollega som styrelseledamot och där haft möjlighet till professionsnära aktiviteter och direktinput. Nu söker vi någon av er som vill ha facklig tid för att driva barnmorskefrågor som lön, arbetstider och 1 barnmorska per aktiv förlossning, så hör gärna av Dig om du önskar arbeta med detta.

Varmaste hälsningar och önskan om fortsatta möten och diskussioner, närmast ses vi på BUS-dagen!

Vänliga hälsningar!
Tora Elfversson Dahlström
Ordförande Vårdförbundet i Kalmar län
tel 070-088 67 84
tora.elfversson.dahlstrom@vardforbundet.se

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -