Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej!

Vi skriver till er medlemmar för att berätta om vikten av att ha en förtroendevald på sin arbetsplats och förtydliga vad det innebär att vara förtroendevald.

 

Att ha en förtroendevald på arbetsplatsen är viktigt för det ger möjlighet till inflytande och att få tillgång till information tidigt i förloppet som rör arbetsplatsen. Att som yrkesgrupp vara med på ett tidigt stadium gör en enorm skillnad i möjligheterna att påverka.

Som medlem tänker du kanske att ett fackligt uppdrag är svårt eller tungt, men med kunskapen och utbildningen du får av Vårdförbundet märker du snart vilken fördel det är och vilken trygghet det blir att "ha lite mer koll".

Ni kan vara flera förtroendevalda på arbetsplatsen för att hjälpas åt, kunna bolla sinsemellan och dela på ansvaret. Vi i avdelningsstyrelsen finns alltid som stöttning givetvis.

Som förtroendevald på arbetsplatsen är du också skyddsombud och träffar arbetsgivaren i så kallade samverkansmöten där ni får information och diskuterar saker som påverkar dig och dina kollegor i din vardag på arbetsplatsen.

Vi tycker det är enormt viktigt att vi finns med och gör våra röster hörda!

Saknar ni förtroendevald på er arbetsplats? Då kan ni ordna ett möte och välja en eller flera kollegor att företräda er. 

Du som redan har en förtroendevald på din arbetsplats kan känna dig trygg, för då får ni vara med i påverkansarbetet.

 

Styrelsen Vårdförbundet avdelning Kalmar län
genom

Tina Matscheko
Vice ordförande
mobil: 0480-622 51
e-post:christina.matscheko@vardforbundet.se

Läs mer om hur val av förtroendevald går till!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -