Vårdförbundet nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att du ska kunna delta och påverka på ett säkert sätt, genomförs årsmötet digitalt i år.

Med anledning av pandemin har vi tyvärr inte möjlighet att träffas allihop, i ett fysiskt årsmöte. Men vi vill gärna att ni ska kunna ses i mindre grupper och känna gemenskapen i Vårdförbundet. Så tillsammans med din förtroendevalda på arbetsplatsen kan ni ansöka om en extra guldkantspeng, max 125 kronor per deltagande medlem, för att sätta just en liten guldkant på årsmötet!


Så här går ni praktiskt till väga 

Skicka e-post till avdelningsordförande Tora Elfversson, med uppgift om arbetsplats och hur många medlemmar som ska delta i årsmötet.

tora.elfversson.dahlstrom@vardforbundet.se


Utbetalning av ersättning

Eget utlägg

Har du gjort ett eget utlägg redovisar du det i Flex för att få tillbaka pengarna.

  • Information och instruktioner hur du loggar in och registrerar i Flex FINNS HÄR. 
  • Kvitto och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex.
    Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Fakturahantering

  • Underlag för fakturering att lämna till leverantören FINNS HÄR
  • Kvitto märkt ”Faktureras” och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex. Information och instruktioner för Flex, se ovan.
    Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Om du har frågor eller stöter på problem, skicka din fråga till flex@vardforbundet.se

 

Med önskan om ett trevligt årsmöte tillsammans!

  • Kategorier: