Stipendier

En students händer i en bok på biblioteket

Medlem som studerar i Kalmar län är välkommen att ansöka om ett stipendium på 5000 kronor.

Målgrupp

Sökande skall vara medlem i Vårdförbundet. Du/ni ska vara studerande vid Linnéuniversitet i Kalmar på någon av nedanstående utbildningar:

  • Grundutbildning sjuksköterska med huvudämnet Vårdvetenskap
  • Barnmorskeutbildning med huvudämne Sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa
  • Biomedicinsk analytiker med huvudämnet Biomedicinsk laboratorievetenskap

Förutsättningar

  • Den som söker stipendiet ska vara medlem i Vårdförbundet. Medlemskapet ska vara påbörjat senast den 1:a i den månad som stipendieansökan lämnas in.
  • Arbetet ska bidra till att förbättra vården och stärka professionens utveckling.
  • Arbetet ska vara avslutat och godkänt före examensdagen.
  • Om examensarbetet utförs av flera medlemmar delas stipendiesumman lika mellan dem.
  • Stipendieutdelningen sker i samband med examensceremonin.

Sista inlämningsdag

Sjuksköterskestudent: Vårtermin vecka 20, hösttermin vecka 50.

Barnmorskestudent: Hösttermin vecka 50.

Biomedicinsk analytikerstudent: Vårtermin vecka 20.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan om stipendium

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Ange huvudämne
Antal sökande

UPPGIFTER OM FÖRFATTARE

Medförfattare

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter