Skyddsombud: Få utbildning i ditt uppdrag

Du som är skyddsombud inom Landstinget i Kalmar Län bjuds in till en grundutbildning i ditt uppdrag som genomförs tillsammans med Vision.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren och medarbetare gemensamt samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud är medarbetarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Denna utbildning är en grundutbildning riktad till skyddsombud.

Kursen genomförs den 16 april kl. 9-16 på Oskarshamns folkhögskola. 

Frågor besvaras av Marie Löfstrand, huvudskyddsombud för Vårdförbundet, mobil 070-3754559 eller mail: marie.lofstrand@ltkalmar.se

OBS: Anmälan sker via kompetensportalen på Landstingets Navet
Sökväg: Navet/Anställning och Arbetsmiljö/Kompetensportalen/Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud