Grundutbildning för dig som är ny förtroendevald

Tre kvinnor sitter och samtalar

Det här utbildningstillfället är till för dig som inte har möjlighet att åka på de tre utbildningsdagarna i Linköping.

Avdelning Kalmar genomför en grundutbildning på Kansliet på Södra Långgatan 2 i Kalmar den 18-20 juni med start kl 10:00 dag ett. 

Som ny förtroendevald erbjuder Vårdförbundet dig en utbildning för att du ska få de bästa förutsättningarna för ditt uppdrag. Utbildningen består av en introduktionsdag, tre dagars grundutbildning och två webbutbildningar. 

Innan du deltar på grundutbildningen ska du ha gått din introduktionsdag. Du ska även ha genomfört webbutbildningen Stolt förtroendevald i Vårdförbundet som finns under "Webbutbildningar" på Aktivitetsportalens startsida. Anmälan sker via länken Grundutbildning 

Har du frågor kring utbildningen, kontakta gärna Marie Löfstrand 073-078 50 46 eller e-post marie.lofstrand@ltkalmar.se