Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Träffar, utbildningar och stöd för dig som är chef eller ledare

Inspirationsdagar, ledarutbildning och utsedda kontakter för chefer och ledare, både lokalt och nationellt. Vi finns för dig!

Inspiration och ledarutbildning

Ordförande Eva-Lotta och vice ordförande Iréne har varit på en nationell träff i Vårdförbundet för landets chefskontakter. Under 2018 planeras ytterligare två inspirationsdagar för chefer och ledare. 

Den första inspirationsdagen blir den 7 mars, i samband med avslutningen av Vårdförbundets ledarprogram. Anmäl dig till dagen redan nu! När denna omgång av ledarprogrammet slutar så har totalt 130 chefer och ledare i landet genomfört utbildningen. Utvärderingarna från senaste utbildningen visade att 100%  av deltagarna var nöjda med utbildningen, 80% gav högsta betyg och 80% skulle rekommendera programmet till andra. Möjlighet att söka till nästa ledarprogram kommer ut i april, så håll koll på vår webb och i portalen Aktiviteter och utbildningar. 

Den 9 november går årets Vårdgala av stapeln och där delas pris ut till Årets Vårdchef. Prissumman är 50 000 kronor. 

Enkäten om förtroendevalda chefer 

Vi skickade under slutet av 2017 ut en enkät till er chefer i regionen där vi frågade om det finns intresse för att ni väljer  kontaktperson/förtroendevald chef som kan företräda er som grupp i chefsfrågor. Vi fick inte in så många svar på enkäten så vår bedömning utifrån det är att vi inte är redo för detta just nu. 

I enkätsvaren vi fick framkom det en hel del viktiga sakfrågor som vi naturligtvis behöver jobba vidare med. Exempel på sådana sakfrågor är arbetsmiljön med ökad arbetsbörda, stora medarbetargrupper, fungerande stödfunktioner samt löneutveckling. Kort sagt hur blir det attraktivt att bli och förbli chef eller ledare.

Kontakt och stöd för chefer och ledare

Iréne Sjövall Sanned och Eva-Lotta Lager är lokala kontaktpersoner i Jönköpings län för er chefsmedlemmar och ni är varmt välkomna att höra av er om både stort och smått. 

Nationellt finns i Vårdförbundet utsedda chefspecialister som ni också kan kontakta om ni vill prata med någon utan lokal kännedom. Rekrytering av fler chefsspecialister pågår och dessa kommer att tillträda sina tjänster under våren.

Vårdförbundet Direkt har ett direktnummer för chefer och ledare, du kan ringa 0771-630 630 om du behöver hjälp eller stöd.

Lokala träffar

Vi planerar att genomföra liknade lunchträffar till hösten som i höstas. Har du önskemål, tips om vad vi ska ha för tema på dessa träffar så tar vi tacksamt emot det.

Önskar du och dina chefskollegor att anordna någon träff med oss så hör av er så ordnar vi det.

Era lokala chefskontakter:

Eva-Lotta Lager

Ordförande Avd. Jönköping

Tel. 036-306434                                                                

eva-lotta.lager@vardforbundet.se

Iréne Sjövall Sanned

Vice avdelningsordförande, avd. Jönköping

036-306431

irene.sjovall.sanned@vardforbundet.se

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -