Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information till dig som är förtroendevald

Vilka aktiviteter är planerade i vår? Har lönen blivit jämställd nu? Hur blev valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse och vad händer i kongressarbetet? Här får du som är förtroendevald senaste informationen och rapport från styrelsens senaste strategidag.

Oj vad tiden går, nu går vi in i den första vårmånaden även om vädret som vi har just nu talar för att vintern fortfarande har ett starkt grepp om oss.

Vårens aktiviteter – yrkescaféer, workshops och mycket annat

Vårens aktiviteter är nu i full planering. Styrelsen har bestämt att vi ska anorna yrkescafé på 6 orter i länet, först ut är Tranås den 6 mars. Tanken med yrkescaféet är att erbjuda en möjlighet för våra yrkesgrupper, medlem som icke medlem, att mötas efter arbetsdagen för att samtala om aktuella frågeställningar och hur Vårdförbundet kan göra skillnad. Nästa yrkescafé kommer sedan vara i Vetlanda den 2 maj, vi återkommer med mer information om det.

Vi planerar också en workshop om hemsjukvården och dess framtida utmaningar. Till denna workshop har vi bjudit in tjänstemän, chefer och politiker från länets 13 kommuner samt förtroendevalda från dessa verksamheter. Ursprungligen skulle workshopen varit nu i mars men det har blivit framflyttat till den 12 juni, vi återkommer med mer information när vi  kommer närmare.

Jämställt? Nja...

Snart är det den 8 mars och då är det den internationella kvinnodagen. Det är en viktig dag för att belysa de löneskillnader som fortfarande existerar i vårt vad vi kallar jämställda samhälle. Siffror visar att män tjänar 12 % mer än kvinnor trots att kvinnor i genomsnitt har högre utbildning. När man tittar på pensionen och skillnaden mellan män och kvinnor så skiljer det 30 %. Uppmärksammas denna dag på din arbetsplats? Om det gör det och ni vill förmedla detta så ta en bild och skriv ihop en liten text om bilden och skicka den till oss så förmedlar vi den vidaree i våra sociala medier. Viktigt är att ni fått godkännande om att bilden läggs ut i sociala medier av de som är med på bilden.

För Vårdförbundet är genus, mångfald och värderingar viktiga frågor utifrån vår värdegrund och hur vi vill att samhället ska vara. Det anordnas många aktiviteter kring dessa frågor med stöd av arbetsgivare, kommuner och genom ideella krafter. Vill du som förtroendevald på arbetsplatsen tillsammans med dina medlemmar delta i något sådant arrangemang så hör av er till oss på telefon 036-306441, så för vi en dialog om hur vi kan bidra och stödja detta arrangemang.

Kongressinfo, nätverk för våra fyra yrken, förbundets medlemsutveckling och mycket annat - rapport från styrelsens strategidag 

Torsdagen den 22 februari träffades styrelsen för en strategidag. Programmet var späckat med punkter och jag ska här försöka sammanfatta det lite kort.

Några av punkterna för dagen var rapport från förbundsrådet som jag som ordförande deltog på den 20-21 februari. Huvudämnet från dessa dagar handlade om kongressen. Kongressen är den 14 – 17 maj, och Förbundsstyrelsen redogjorde om sitt beslut gällande mötets process och upplägget av handlingar som ska behandlas under dessa dagar. Förbundsstyrelsen lägger ett antal propositioner med olika inriktning till kongressen. Dessutom har det kommit in över 200 motioner till årets kongress. Förbundsvalberedningen har i dagarna lagt fram sina förslag till de olika valen på kongressen. Här hittar ni valberdningens förslag och kan följa allt inför kongressen. 

En annan viktig punkt gällde Barnmorskeförbundets pågående utredning att bilda ett eget fackförbund. Vårdförbundet kommer oavsett barnmorskeförbundets beslut fortsätta att organisera barnmorskor, vi ser det som viktigt att vi är enade för genom det blir vi starka. Vårdförbundet ser detta som en viktig påminnelse av att vi består av fyra olika yrken och att samtliga yrken är lika viktiga och att det är viktigt att vi driver de fyra yrkenas frågor. Förtroendevalda barnmorskor inom Vårdförbundet i landet har bildat ett nätverk och tanken är att samtliga yrken ska bilda liknande nätverk.

Styrelsen samtalade om större aktuella händelser i länet. Bland annat är det några enheter inom regionen som har uttalat svårigheter i införandet av den arbetstidsförändring i det centrala avtalet som träder i kraft senast 1 april i år. För övrigt pågår det samtal med Värnamo kommun gällande införande av AST-tjänster. Region Jönköpings län planerar att införa karriärtjänster för sjuksköterskor vilket Vårdförbundet har varit med och samverkat.

Styrelsen har under ett års tid fördjupas oss i förutsättningarna för våra yrkens möjlighet att göra karriär vi håller nu på att sammanställa detta till ett material som vi ska kunna använda som stöd när vi möter arbetsgivare.

Medlemsutvecklingen är en viktig punkt på våra strategidagar. Det är när vi är många som vi blir starka och får som störst möjlighet att påverka beslutsfattare och makthavare. Vi tittade på den medlemsstatistik som vi har att tillgå och kan då se att medlemsantalet inom kommunal och privat verksamhet minskar något. Vi kom fram till att vi ska analysera detta närmare och det kan hända att vi behöver hjälp av er förtroendevalda på arbetsplatserna. Ni är som ni säkert vet nyckelpersoner för att vi ska kunna rekrytera och behålla medlemmar. Det är ni som är Vårdförbundet ute i verksamheterna!

Styrelsen gick i slutet på dagen igenom vår verksamhetsplan för att planera aktiviteter och följa upp genomförda aktiviteter. Under dagen hade vi även ett kort styrelsemöte där vi fattade beslut om ett stipendium till yrkesverksam medlem.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen genom

Eva-Lotta Lager, Ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -