Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Du är viktig!

Du som medlem är viktig, det är ju vi som medlemmar som är Vårdförbundet. För att vår vardag och arbetssituation ska bli synlig är det viktigt att varje arbetsplats väljer en förtroendevald som kan representera Vårdförbundet i samverkansmöten med arbetsgivaren och ges plats att delta och påverka vid förändringar som sker på din arbetsplats. Den förtroendevalda är också en kontaktperson för oss i styrelsen. Det är till de förtroendevalda som vi ställer frågor om hur det är och fungerar i verksamheterna och det är deras bild som vi belyser i samverkan, media eller i samtalen med politiker. 

Vårdförbundet är ett starkt förbund och vi tar ställning för bättre lön, villkor och arbetsmiljö för våra medlemmar. Dessutom driver vi våra fyra yrkens professionsutveckling och påverkar hur framtidens vårds ska vara. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Har du en kollega som ännu inte är medlem så ställ frågan om hen inte vill bli det? Just nu får nya medlemmar de första 3 månaderna kostnadsfritt!

Jag vill med detta önska dig en fin sommar!
Eva-Lotta Lager,
Ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping

Hot topic: Ambulansen - Vårdförbundet gör skillnad!

Vårdförbundets strategiska arbete för hälsosamma arbetstider inom ambulansverksamheten ger mer jämlika villkor i länet.

Det här har hänt!
Vi finns för dig i sommar!

Behöver du stöd eller hjälp i sommar finns Vårdförbundet för dig! Kontakta den som är förtroendevald på din arbetsplats eller ring oss på tel. 036-30 64 41. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt, tel 0771-420 420

Nominera till valberedningen!

Fler valberedare behövs till Vårdförbundet, avdelning Jönköping. Nu kan du nominera den du vill se i detta uppdrag.

Så här gör du för att nominera!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -