Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej förtroendevald!

Här får du som är förtroendevald i Jönköping information om vad som är aktuellt i Vårdförbundet.

Ny mandatperiod

Från och med den 1 januari 2020 är det ny mandatperiod för förtroendevald på arbetsplatsen. Det är hög tid nu att ordna medlemsmöte för val av förtroendevald på arbetsplatsen. Anmälan av nytt eller förnyade uppdrag görs på webben.

Uppdatera dina uppgifter

Under avtalsrörelsen tryckte vi på vikten av att hålla sina medlemsuppgifter aktuella i Vårdförbundets register. Byter man arbetsplats (även inom samma arbetsgivare) eller skaffar ny e-postadress behöver man meddela Vårdförbundet, vi får ingen information automatiskt.  Många medlemmar har dock fortfarande inaktuella uppgifter. Därför vill jag be dig att prata med dina medlemmar och be dem uppdatera sina uppgifter. Detta görs enkelt via vår webb eller genom att ringa Vårdförbundet Direkt 0771-420 420.

November - vår synlighetsmånad

I november har Vårdförbundet en rekryterings- och synlighetsmånad där vi tagit fram tryckt material i form av affischer, bordsryttare och klistermärken som ska sättas upp på arbetsplatserna. Detta material med följebrev har skickats hem till dig som förtroendevald och du ska ha fått detta senast fredag den 25 oktober. Behöver du mer material beställer du i medlemsbutiken via Vårdförbundets hemsida. Materialet är gratis.

Seminarium - En önskvärd löneprocess

Vi kommer ha seminarier om ”En önskvärd löneprocess” i Värnamo, Eksjö och Jönköping och det finns två tillfällen på respektive ort att välja på. Till dessa seminarier, som handlar om hur en önskvärd löneprocess kan uppnås, bjuder vi in alla, både medlemmar och icke medlemmar samt chefer som tillhör våra fyra yrkesgrupper: barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska. De som har sin tjänst inom Region Jönköpings Län får gå på arbetstid. 

 • 26 november - Värnamo sjukhus klockan 13:00 - 14:30 och  14:30 – 16:00
 • 27 november - Höglandssjukhuset klockan 13:00 - 14:30 och 14.30 – 16:00
 • 28 november - Ryhov klockan 13:30 - 15:00 och 15:00 – 16:30

Här kan du anmäla dig till seminarierna.

Andra aktiviteter i november

 • Vi kommer att ha informationsbord, besöka arbetsplatser och göra ”nattvandringar” på våra tre sjukhus för att Vårdförbundet ska bli mer synliga under denna månad.
 •  Den 21 oktober flyttade avdelning Jönköping in i nya lokaler som ligger på Östra Storgatan 23, Jönköping. Detta vill vi fira genom att har drop-in i våra nya lokaler den 6 december mellan klockan 9-15 med glögg, pepparkakor och gemenskap. Du är varmt välkommen att droppa-in, tillsammans med de som kan av dina medlemmar på din arbetsplats.

Lönekriterier 2019 och 2020

Du som förtroendevald på arbetsplatsen tog tillsammans med din chef fram lönekriterier för löneöversyn 2019. Ni identifierade särskilt yrkesskickligt i befintliga lönekriterier, med hjälp av Vårdförbundets förslag som ingång, och där detta inte gick lade ni till dem. Även erfarenhet skulle löna sig.

Nu är det viktigt att vi håller i och fortsätter arbetet med dessa lönekriterier, för bästa resultat ska detta göras nära arbetsplatsen. Inför 2020 års löneöversyn behöver ni utveckla och fördjupa dem ännu mer för att de ska bli lönekriterier att tala om. Lönekriterierna är nyckeln till att din chef ska kunna sätta rättvisande lön på dig och dina kolleger, för att chefen ska kunna motivera lönen, för att ni ska prata om samma sak och för att du ska kunna förstå varför du får den lön du får och vad du kan göra för att kunna göra en lönekarriär och öka din lön.

Lönesamtal gällande 2019 års lön

Har du din tjänst i regionen har du fått frågor från din mentor att besvara gällande lönesamtal/lönesättande samtal; har ni haft några samtal,  hur har samtalen gått till och vad har samtalen innehållit. Besvara frågorna du fått från din mentor så snart som möjligt så att vi har ett bra underlag vid löneavstämningarna som ska vara klar senast den 12 november i Regionen.

Här befinner vi oss i 2019 års löneöversyn i kommuner och region

På vår webb hittar du information om var vi befinner oss just nu i 2019 års löneöversyn gällande LOK-tecknade, överläggningar inför löneöversyn 2019, löneavstämning och när din nya lön betalas ut. Här hittar du också var du ska vända dig om du har frågor gällande detta. En central uppföljning och analys inom Regionen kommer att ske första halvan i december. Vi kommer att noga titta på varje arbetsplats, enhet och verksamhetsområde samt alla våra fyra yrken var för sig. För kommunerna gör vi det samma samt för allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och skolsköterskor.

Regionens överskott på 900 miljoner

Region Jönköping är den enda region i landet som har en budget i balans men som också har 900 miljoner, nästan en miljard, i överskott. Vårdförbundet anser att delar av dessa pengarna kan regionen använda för att uppfylla intentionen i vårt gemensamma avtal. Vårdförbundets mål är fortfarande 10 000 kr mer i månaden under den treåriga avtalsperioden till de som är yrkesskickliga. Samtidigt ska alla ha en god löneutveckling och erfarenhet ska löna sig.

Regionen har varit mycket tydliga med att lagd budget ligger för 2019 och att man inte på något sätt vill ändra på denna. Inför Regionens budget 2020 skickade vi ut våra yrkanden till alla politiska partier och i koalitionens budgetförslag nämns ett flertal av våra yrkanden. Därefter har vi gjort ytterligare medskick till Regionens budget 2020. 

Förtroendevaldsträffar och temadagar 2020

Årets träffar under 2020 för er förtroendevalda är följande, med reservation att datum kan ändras:

 • 27 februari - Vrigstad
 • 11 juni -  Vrigstad
 • 3 september - Vrigstad           
 • 26 november - Vrigstad

Temadagarna på kansliet riktar sig till dig som inte redan gått dem.

 • 27 januari - Kansliet, temadag lön/karriär
 • 4 maj - Kansliet, temadag hälsosamma arbetstider                  
 • 7 september - Kansliet, temadag arbetsmiljö
 • 2 november - Kansliet, samverkan och medbestämmande

Har du frågor eller undrar över något?

Kontakta:

 • din mentor/verksamhetsområdesansvarig om du har din tjänst i Regionen.
 • din förtroendevald om du har din tjänst i en kommun. 
 • Ring TGF (tillgänglig förtroendevald) på 036 - 30 64 41 eller Vårdförbundet Direkt 0771-420 420.

Med vänlig hälsning

Iréne Sjövall Sanned, ordförande

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -