Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vad händer här hos oss lokalt nu när vi fått ett nytt centralt avtal?

Ett nytt centralt kollektivavtal har tecknats med arbetsgivarna SKL och Sobona och gäller dig som arbetar inom region eller kommunal verksamhet.

HÖK 19 blir LOK 19

Det kommunala självstyret gör att alla kommuner och regioner måste sluta lokala kollektivavtal (LOK:ar) med Vårdförbundet, där de ansluter sig till det nya centrala avtalet (HÖK19). Detta är vad vi just nu gör med var och en av länets 13 kommuner och även kommer att göra med Region Jönköpings län. Vid dessa överläggningar går vi igenom avtalet tillsammans med arbetsgivaren för att försäkra oss om att vi är överens om vad de nya delarna kräver av de lokala parterna.

Lönekriterier - särskilt yrkesskickliga och erfarenhet

Vi går också övergripande igenom kriterierna för särskilt yrkesskickliga som enligt avtalet ska fastställas lokalt. Därefter ska din förtroendevalda på arbetsplatsen tillsammans med er chef ta fram lönekriterier, med Vårdförbundets förslag som ingång, för bedömning av särskilt yrkesskickliga i er verksamhet. Vidare ska dessa samverkas lokalt och bli kända av alla och ligga till grund för den löneöversyn som därefter drar igång. Finns det redan lönekriterier på er arbetsplats måste dessa kanske viktas om och erfarenhet och särskilt yrkesskicklig ska tillföras kriterierna. Lönesättande chefer ska därefter bedöma och sätta lön efter dessa två nya delar – erfarenhet och särskild yrkesskicklighet.

Lönesamtal utefter nya lönekriterier

Du ska bli kallad till lönesamtal där du inte bara ska prata prestation, utan också kronor och ören. Är kanske just du särskilt yrkesskicklig och kan få del av den särskilda löneprioriteringen? Vårdförbundets mål är fortfarande att särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden ska få 10 000 kronor mer i månaden. Prata med din förtroendevalda på arbetsplatsen eller ring Vårdförbundet Jönköping för att få råd och stöd inför samtalet.  Även om du inte bedöms vara "särskilt yrkesskicklig" i nuläget, måste du få veta hur kriterierna ser ut så att du vet vad du kan sträva mot och kan argumentera för din sak. Din chef ska kunna motivera varför du bedöms/inte bedöms som särskilt yrkesskicklig. Vårdförbundet Direkt kan ge allmänna råd kring hur du ska tänka inför lönesamtalet – ta kontakt med dem i tid och förbered dig väl!

Avtalet gäller redan i årets löneöversyn

I vårt nya avtal, som både Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) skrivit under, ska erfarenhet belönas och särskilt yrkesskickliga prioriteras men det ska också vara en god löneutveckling för alla. Detta ska ske redan i år, det vill säga i löneöversynen 2019. Avtalet gäller från den 1 april 2019 och varar i tre år men går att säga upp efter två år om vi ser att det inte händer något med lönespridningen och de särskilt yrkesskickligas löner.

Vi måste göra detta tillsammans

Vi har under hela förhandlingen satt stort tryck på både SKL/Sobona, arbetsgivare och politiker. Det måste vi fortsätta med, både centralt och lokalt. Tillsammans kan vi alla medlemmar och alla förtroendevalda på alla nivåer påverka och förbättra både löneutveckling och arbetsmiljö!

Jag önskar dig en skön sommar och en skön semester som ger återhämtning!

Iréne Sjövall Sanned

tf Ordförande, Vårdförbundet Jönköping

Frågor och svar om nya avtalet
Årsmöte med middagsbuffé

Den 29 augusti bjuder vi in till en kväll med smakfull middag och årsmöte med flera val till förtroendeuppdrag i styrelsen och kongressen.

Läs mer och anmäl dig redan idag!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -